_Jak vznikají poruchy vývoje řeči?

Jak vznikají poruchy vývoje řeči?
Datum publikace: 20.11.2011

Vývoj řeči dítěte ovlivňuje celá řada faktorů. Řeč se rozvíjí správně, má-li k tomu dítě dostatečné předpoklady. Základem pro rozvoj řeči je správný rozvoj sluchu, zraku a motoriky.

Řeč je nejmladší funkcí mozku, má svůj vývojový proces a předpokládá zdravý vývoj mozku a celé centrální nervové soustavy. Pro zjednodušení si můžeme představit, že určitá část mozku je určena pro vytváření artikulované řeči a jiná pro porozumění. Pokud se mozek nevyvíjí anebo je z různých příčin poškozen, může se mechanismus vývoje řeči opozdit, přerušit, nebo zastavit. Medicínský obor, který se primárně vývojovými poruchami mozku zabývá, je neurologie.
První reakce dítěte na zvuk se projevuje rozšířením zornic a zastavením dechu na kratičký interval. Později, kolem druhého měsíce, dítě začne otáčet hlavu za zvukem. U některých dětí, které prodělaly obtížnější porod nebo které se opožděně vyvíjejí, můžeme pozorovat opoždění i v reakcích na zvukový podnět. V tomto případě je nutné se co nejdříve poradit s dětským lékařem, který v případě potřeby odešle dítě na odborné vyšetření k ušnímu specialistovi – foniatrovi.

Zapojení mnoha smyslů

Dalším předpokladem pro správný vývoj řeči je rozvoj zrakového vnímání, myšlení, pozornosti, paměti a pohotovosti, jemné motoriky a koordinace pohybů. Nejdůležitějším předpokladem ale zůstává potřeba chtít něco sdělit a pro tu je nutné vytvořit dítěti příjemné, klidné a podnětné prostředí.
Jestliže se u dítěte nevyvíjí řeč do konce třetího roku, hovoříme o opoždění ve vývoji řeči. Pokud dítě v tomto období nemluví, nebo jeho slovní zásoba obsahuje asi jen třicet slov, je vhodné se poradit s dětským lékařem, který doporučí odborné vyšetření. Dětem s opožděným vývojem řeči je důležité poskytnout speciální logopedickou péči, která je vede k rozvoji řeči individuální cestou, za výrazné citové podpory rodičů a odborného vedení klinického logopeda.

Kdy je dobrá odborná konzultace 

V období řečového vývoje se můžeme setkat i s jinými poruchami. Složitější úroveň myšlení klade větší nárok na řečové funkce. Často pozorujeme, že dítě začíná opakovat počátky slov, jako by zadrhávalo. Mnohdy se opravdu jedná jen o vývojové období, kdy je dítě zaplaveno mnoha podněty a chce na ně řečově reagovat. Nejúčinnější je v této situaci upravit režim dítěte na klidnější aktivity a pokusit se ze strany rodičů o citově vřelý a správný vzor řeči v komunikaci s dítětem. Na neplynulost dítě neupozorňujeme, nezdůrazňujeme odlišnost, ale dáváme možnost, aby zaznělo plynulé sdělení ze strany rodičů. Toto by mělo nejdéle do dvou měsíců spontánně odeznít. Pokud neplynulost řeči přetrvává, je vhodné poradit se s dětským lékařem o konzultaci s foniatrem.

Zdroj: VZP

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek