_Než nastoupí řeč, zkuste znakovat

Než nastoupí řeč, zkuste znakovat
Datum publikace: 27.02.2012

Dítě, hlavně s matkou, začíná komunikovat mnohem dříve než začne říkat první slova. Většinou jde o komunikaci pomocí emocí, náznaků a gest. Těchto komunikačních prostředků využívá i znaková řeč pro slyšící miminka a batolata.

Znakování dětí je vhodným odrazovým můstkem k rozvoji vzájemné komunikace i rozvoje verbálního projevu. Pokud matka chce začít se vzájemnou komunikací, ve které je dítě jejím partnerem dříve než nastoupí jeho přirozený verbální projev, nebo pokud má dítě problémy s mluvením, může být znakování dobrým řešením.
Vědecké studie provedené především v Americe (vědecké výzkumy programu znakové řeči pro slyšící miminka a batolata Baby Signs® probíhají pod záštitou organizací jako jsou Státní universita v Kalifornii, Národní instituty zdraví v USA a dalších státních a akademických organizací) i následná praxe ukazují, že znakující děti mluví dříve než děti, které neznakují. 

Proč tomu tak je?

  1. Znakování je možné přirovnat k lezení a následné chůzi. Pokud si dítě osvojí techniku, která je pro něj z hlediska jeho psychomotorického vývoje bližší, dokáže bez problémů využít získaných zkušeností k rozvoji techniky, která nastupuje po ní.
    Pokud tedy dítě zvládne komunikaci a v rámci duševního rozvoje přirozeně nastoupí řeč, dítě komunikuje snáze. Znakování funguje jako most mezi bezřečovým stádiem a verbální komunikací.
  2. Osvojení znakové řeči dítěti ukáže, jak funguje jazyk jako komunikační prostředek. Pokud se dítě pomocí symbolů naučí označovat věci, situace a pocity, které prožívá, je pro něj pak snadné používat slova v okamžiku, kdy dojde k nástupu řeči.
  3. Používání znaků podporuje vzájemnou komunikaci mezi dítětem a rodiči. Pokud dítě dokáže na komunikaci reagovat, dochází k pozitivní stimulaci rodičů, kteří začnou používat více slov a větných vazeb. Dítě tak má dostatek potřebných podnětů k tomu, aby se u něj komunikace a řeč rozvíjela.
  4. S každým správným použitím znaku dochází v mozku dítěte k upevnění vzorců, které jsou principem komunikace a k rozvíjení komunikačních schopností. Tyto procesy mohou odstartovat i rychlejší a kvalitnější nástup verbální komunikace a rozvoj řeči. 

Znakování je možné začít trénovat od pátého - šestého měsíce věku. První výsledky se většinou objeví po několika měsících, jde však o velmi individuální záležitost.

Text vznikl ve spolupráci s nezávislou certifikovanou lektorkou programu Baby Signs a GoKids! English Ing. Michaelou Ehrenbergerovou z Montessori školky Jonáš &GoKids! centra Praha.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek