_Když miminka „mluví“ znakovou řečí

Když miminka „mluví“ znakovou řečí
Datum publikace: 27.02.2012

Začlenění dítěte do procesu komunikace je velmi individuální. Některé děti mluví brzy a dobře, u jiných je nástup řeči pozdější a komunikace u nich vázne. A některé děti začínají komunikaci pomocí znaků, ze kterých plynule přejdou k verbální komunikaci.

Program znakové řeči pro slyšící mimika a batolata Baby Signs® byl založen již v roce 1982 profesorkami vývojové psychologie Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D., které si všimly, že děti ve věku 10 až 24 měsíců při komunikaci spontánně používají jednoduché posunky a znaky, kterými vyjadřují své pocity a slova.

Jak znakování probíhá?

Prvním krokem je osvojení nejzákladnějších a nejužívanějších znaků dítětem. To probíhá během lekcí kurzů znakování slyšících nemluvňat hrou a cíleným opakováním znaků, vyslovením konkrétního slova a ukázáním na předmět, o kterém je řeč. Trénovat je třeba při každé procházce nebo povídání si s dítětem.
V okamžiku, kdy dítě pochopí, co naznačovaná gesta znamenají, začne je spontánně používat při komunikaci samo.
Navázání komunikace mezi maminkou a nemluvícím dítětem většinou probíhá tak, že dítě začne znakovat a zároveň zrakem fixuje předmět, který ho zaujal a na který upozorňuje. Mezi první znakované situace často patří světlo, rozsvícení lampičky či svítící sluníčko.

Rozvoji mluvení nebrání

Třicetileté výzkumy ukazují, že znakování dítěti nebrání v rozvoji verbální komunikace. Pokud dítě znakuje a přijde „jeho čas“ mluvení, chvíli používá oba jazyky najednou. V okamžiku, kdy jeho verbální projev dosáhne úrovně znakování, začíná v jeho komunikaci převažovat mluvené slovo.
Některé děti, které již mluví, se ke znakování přechodně či doplňkově vracejí ve vypjatých situacích, například při vysoké únavě nebo nemoci, kdy je mluvení zmáhá. V okamžiku, kdy tento stav pomine, opět začnou běžně verbálně komunikovat.

Co děti znakují nejdříve

Mezi první užívané znaky patří činnosti, předměty či osoby a zvířata, které má dítě nejraději, či ho nejvíce zaujmou.
Mezi prvními znaky často bývá:

  • Světlo a sluníčko
  • Voda a koupání, čištění zoubků
  • Oblíbená zvířátka, pejsek, žába, kačenka
  • Znak pro jídlo
  • Máma, táta

 

Více o znakování slyšících nemluvňat najdete v sekci Rozvoj řeči v článku Než nastoupí řeč, zkuste znakovat
Redakce ABC těhotenství

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek