_Počet dětí s vadou řeči se razantně zvyšuje

Počet dětí s vadou řeči se razantně zvyšuje
Datum publikace: 13.09.2016

České děti mají problémy s nesprávnou výslovností. Podle údajů Asociace logopedů ve školství má vadu výslovnosti 40 % dětí v předškolním věku. U každého čtvrtého dítěte je to dokonce důvodem k odkladu školní docházky. Za problémy můžou podle logopedů také rodiče, kteří si s dětmi málo povídají. Komunikační schopnosti a správnou výslovnost se mohou děti v současné době učit i s logopedickou aplikací v tabletu.

 

Nedostatečná komunikace s dítětem je jednou z příčin, proč se zvyšuje počet dětí, které mají vadu řeči. Kvůli nesprávné výslovnosti má odklad školní docházky dokonce 25 % českých dětí. Nejčastější poruchou je dyslalie neboli patlavost. Jde o vývojovou vadu, při které dochází k nesprávnému tvoření jedné nebo více hlásek. „Každé dítě si prochází obdobím, kdy má potíže s napodobováním hlásek a následně slov. Mezi 6. a 7. rokem by už ale mělo dítě mít správnou výslovnost. Samozřejmě je tu velmi důležitý zájem ze strany rodičů,“ říká předseda Asociace logopedů ve školství Alexandr Bednář. Jednou z příčin nesprávné výslovnosti může být porucha fonematického sluchu, kdy dítě hlásky nesprávně analyzuje, nedovede rozlišit správnou a nesprávnou výslovnost.  U některých dětí mohou ovlivnit výslovnost anatomické odchylky řečových orgánů - jako je například nesprávný skus, přirostlá podjazyková uzdička. Nemalou měrou se na narušené komunikační schopnosti podílí i nesprávný řečový vzor. Rodiče totiž na děti zbytečně šišlají, mluví mazlivě nebo příliš rychle.

Bez logopeda se vady řeči nezbavíte

Pokud u dítěte zaregistrujeme poruchu řeči, měli bychom navštívit logopeda, který nám poradí jak s dítětem pracovat. Důležité je i sestavení nejvhodnější terapie, která bude zaměřená na konkrétní vadu řeči. „Někdy se rodiče snaží laicky, pomocí různých příruček výslovnost dítěte upravovat sami. Tím ale mohou nesprávnou výslovnost ještě zhoršit. Rodiče by se svými dětmi měli spíše co nejvíce komunikovat, vyprávět jim básničky a zpívat písničky. Měli by s nimi mluvit pomalu a srozumitelně,“ upozorňuje Mgr. Helena Kolbábková ze speciálně pedagogického centra.

Léčba hrou, pomoci může i tablet

Logopedická terapie vyžaduje každodenní práci s dítětem a pravidelné návštěvy u odborníka. Dítě by se ale nemělo přetěžovat, stačí krátké každodenní procvičení. Ideální je zvolit hravou formu. V tom může rodičům pomoci i mezi dětmi velmi populární tablet. K dispozici je například aplikace Slovohrátky, kterou vyvinuli sami logopedové. „Z vlastní praxe můžu říct, že tabletová aplikace je u dětí i rodičů velmi populární. Je pro ně zajímavější, interaktivní a dítě si během učení a procvičování v podstatě hraje,“ říká logopedka Helena Kolbábková. Pomocí zábavných cvičení si děti procvičí hlásky ve zvucích, slovech, jednoduchých větách i básničkách. Součástí aplikace jsou i interaktivní dechová a artikulační cvičení. I tady je ale nutná spolupráce s rodiči a logopedem. Ani moderní technologie nenahradí lidský faktor, který je během logopedické terapie u dětí extrémně důležitý. 

Ilustrační foto: pixabay.com

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek