_

Péče o pokožku

Rozumné koupání miminku neuškodí

Může se miminko pravidelně koupat, nebo je lepší ho jen otírat? A jaká kosmetika je k tomu nejvhodnější? Tyto otázky jsou jedny z nejčastějších. ... celý článek 


Může se zdravým rodičům narodit dítě s EB?

Může se zdravým rodičům narodit dítě s EB?

Bohužel ano. Některé podtypy EB (většinou dystrofické a junkční formy) jsou dědičné autozomálně recesivně. Pro vznik takto dědičného onemocnění je třeba dvou změn – „chyb“ neboli mutací na úrovni DNA. ... celý článek 


Děti s EB a škola

Děti s EB a škola

Častou otázkou rodičů dětí s EB je, jak to bude s jejich inteligencí. Odpověď je jasná: onemocnění EB nemá žádný vliv na intelekt člověka!  ... celý článek 


Jak se starat o pokožku kojenců a novorozenců

Jak se starat o pokožku kojenců a novorozenců

Péče o dětskou pokožku kromě běžné denní a večerní hygieny zahrnuje i ošetřování, jehož cílem je podpora správného vývoje a funkce kůže. ... celý článek 


Jak se projevuje nemoc motýlích křídel

Jak se projevuje nemoc motýlích křídel

EB má několik forem. Jak se jednotlivé formy projevují? ... celý článek 


Pokožka kojenců a batolat je velmi citlivá

Pokožka kojenců a batolat je velmi citlivá

Z pohledu vývoje dětské pokožky je významné období po prvním měsíci života. V této době je kůže osídlena mikroflórou stejně, jako je tomu u dospělého člověka. Přesto má mnoho svých specifik. ... celý článek 


Nemoc motýlích křídel, jak zasáhne do života rodiny?

Nemoc motýlích křídel, jak zasáhne do života rodiny?

EB, neboli nemoc motýlích je kožní onemocnění, které není jen nemocí jednotlivce, jeho výskyt zasáhne do chodu celé rodiny. Péče o pokožku, běždé každodenní činnosti, které vykonáváme zcela automaticky nemocný s EB nezvládne. Ač má nemoc téměř poetický název, její dopad na nemocného i jeho nejbližší je velmi tvrdý. ... celý článek 


Pokožku dětí je nutné chránit před sluníčkem

Pokožku dětí je nutné chránit před sluníčkem

Po druhém roce věku je kůže dítěte a její funkce stejná jako je tomu u dospělého člověka. Období puberty pak znamená další změny…  ... celý článek 


Co je EB, co je nemoc motýlích křídel?

Co je EB, co je nemoc motýlích křídel?

EB je zkrácené označení vrozeného dědičného puchýřnatého onemocnění kůže Epideromolysis bullosa congenita. U nás je toto onemocnění známé jako nemoc motýlích křídel. Tato choroba patří mezi tzv. vzácná onemocnění. V Česku jí trpí okolo 250 až 300 lidí, v Evropě je asi 30 000 nemocných a ve světě žije okolo 500 000 pacientů s EB. Tato choroba je geneticky podmíněná a v současnosti ji nelze zcela vyléčit. Díky vysoce specializované lékařské péči se však daří život nemocných s EB výrazně zkvalitňovat. ... celý článek 


Narozené miminko má problémy s termoregulací, může za to i jeho kůže

Narozené miminko má problémy s termoregulací, může za to i jeho kůže

S příchodem na svět dojde v organismu novorozence k mnoha pochodům, které souvisejí s adaptací na okolní svět. Změny se nevyhýbají ani kůži. ... celý článek