_Že můžete dítě pojmenovat, jak se vám zlíbí? Omyl, musíte se přizpůsobit

Že můžete dítě pojmenovat, jak se vám zlíbí? Omyl, musíte se přizpůsobit
Datum publikace: 29.05.2019

Pojmenování dítěte má svá přesně daná pravidla, například dítěti jméno nemůžete úplně vymyslet či mu nemůžete dát zdrobnělinu jiného jména. To, jaké jméno můžete dát dítěti matričně zapsat, řeší zákon.

 

To, jaké jméno rodiče smějí či nesmějí dát svým potomkům, usměrňuje zákon č.301/2000Sb. paragraf 61.
Tento zákon říká, že každá osoba, která získá matriční doklad, má povinnost při úředním jednání a před orgány veřejné moci používat jméno uvedené v matričním dokladu.

Jaká jména nelze do matriky zapsat?

Zákon uvádí, jaká jména do matriční knihy nelze zapsat, tedy jak se narozené dítě nemůže jmenovat.

Zapsat nelze:

 • jména zkomolená, zdrobnělá a domácká
 • jako jméno nelze zapsat jméno neosobní, názvy věcí ani cizojazyčné výrazy, pokud nejsou používané jako jména. Určitou výjimku tvoří jména vycházející z rostlinné říše, například Jiřina, Růžena či Jasmína
 • nezapisují se jména zeměpisná
 • jako křestní jméno nelze zapsat příjmení (i když obráceně to samozřejmě lze,to vychází z historie vzniku příjmení, například Petr Pavel)
 • nelze zapsat jméno nově vzniklé, rodiči vymyšlené, vzniklé například složením slabik jmen rodičů (nelze zapsat například jméno Peja či Jape, které vzniklo složením prvních slabik jmen rodičů, kteří se jmenují Petr a Jana)

 

Jaké jména zapsat lze?

Ze jmenovaného zákona vyplývá, že jméno si rodiče mohou zvolit ze systému existujících, doložených jmen.

Co to znamená?

Dítě lze pojmenovat pouze jménem, které již jako jméno existuje.

Vybírat je možné ze jmenného seznamu, který se neustále obohacuje.

Mezi jména běžně užívaná se průběžně zařazují:

 • varianty jmen již užívaných, například zdrobněliny či domácí varianty jmen, které „zoficiální“ (Michal-Michael)
 • oživují se jména zastaralá, užívaná v minulosti (Perchta, Háta, Velen apod.)
 • vznikají varianty jmen ženských ke jménům mužským, například Kryštofa jako varianta ke jménu Kryštof)
 • přebírají se jména z cizích jazyků (jméno ale již musí být užívané a zanesené ve slovnících jmen jako jméno).
 • Zapsat lze i cizojazyčnou podobu jména, které čeština zná – Jiří – Georg, George apod.
 • Zapsat lze i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které v češtině nemá obdobu například Lindita, Drita, Tanita apod.
 •  

Mohou být dvě jména

Zákon umožňuje zapsat jako křestní jména dvě jména, tato jména však nesmějí být stejná, přičemž pro výběr druhého jména platí stejná pravidla a omezení, jako při výběru prvního jména. Musí jít o prokazatelně existující jméno, nelze užít zkomoleninu, či zdrobnělinu jména.

Zdroj: Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Academia

 

Autor: Barbora Neubergerová

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek