_Věk otce nemá zásadní vliv na zdraví dítěte

Věk otce nemá zásadní vliv na zdraví dítěte
Datum publikace: 06.12.2011

Pokud věk ženy může být pro vznik těhotenství a zdravý vývoj plodu rozhodující, u mužů to neplatí. Dítě mohou bez problému počít v padesáti i šedesáti letech a jejich věk zdraví potomka nijak neovlivní. Možné komplikace ale může čekat matka dítěte v podobě rizikového těhotenství. Takové jsou závěry studie, kterou zveřejnili vědci Sartorius a Nieschlag.

Díky tomu, že tvorba spermií probíhá během celého života (spermiogeneze – tedy vývoj spermie – trvá přibližně 90 -100 dní), není reprodukční schopnost muže příliš omezena. Muž kolem 50-60 let věku má pravděpodobnost početí srovnatelnou s mužem 30-40letým.
Na množství a kvalitu spermatu má vliv spíše životní styl a aktuální zdravotní stav muže než vlastní věk. Padesátníci kuřáci, alkoholici, pracující celoživotně s chemikáliemi či léčící se s chronickým onemocněním mohou mít zhoršenou kvalitu spermatu, v takovém případě jde ale spíš o následek dlouhodobého vystavování organizmu toxickým vlivům, než o okolnosti související s věkem.

Vliv na postižení plodu

Stáří muže není rozhodujícím faktorem ani z pohledu možného rizika poškození plodu. Věk otců nemá vliv na vznik vrozených vývojových vad či Downova syndromu (tak jako je tomu prokazatelně u věku matky). Věk otce dítěte proto není důvodem k tomu, aby žena v rámci prenatální diagnostiky podstupovala amniocentézu či biopsii placenty za účelem detekce vrozených vývojových vad.
Možným rizikem může být vyšší výskyt tzv. autozomálně dominantně dědičných chorob, které se dávají do souvislosti s věkem otce očekávaného dítěte.

Rizikové těhotenství

Otcovství po padesátce však může být určitou komplikací pro nastávající matku. Statistiky naznačují, že u žen očekávajících dítě s mužem po padesátém roce věku je častější výskyt spontánních potratů a některých těhotenských komplikací. Nejčastějším je předčasný porod nebo preeklampsie (extrémně vysoký krevní tlak doprovázený ztrátou bílkovin).
Tyto ženy také statisticky častěji rodí císařským řezem.

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek