_PICSI - výběr nejlepší spermie pro vajíčko

PICSI - výběr nejlepší spermie pro vajíčko
Datum publikace: 25.07.2011

Významným posunem v léčbě neplodnosti bylo vynalezení metody ICSI, kdy je spermie vpravena pomocí injekce přímo do vajíčka. Vylepšením této metody je poměrně nová technika zvaná PICSI. Tato mikromanipulační metoda umožňuje vybrat v laboratorních podmínkách zralou (kvalitní) spermii, která je potom vpravena do vajíčka.

Jednoduše by se dalo říci, že PICSI znamená větší šanci na úspěch při použití ICSI. Metoda ICSI spočívá ve vpravení vybrané spermie pomocí jehly přímo do vajíčka. Selekce spermií probíhá na základě morfologických znaků (stavby) spermie a její dostatečné pohyblivosti. PICSI tuto selekci zpřísňuje tím, že výběrem projde pouze ta spermie, která prokáže svou životaschopnost v laboratorní simulaci přirozených podmínek na základě funkčního testu.

O co v metodě jde

V rámci přirozeného procesu oplození může vajíčko oplodnit pouze zralá spermie. Taková spermie má na své hlavičce receptor, který reaguje na látku zvanou hyaluronan, jež je obsažena ve vrstvě obklopující vajíčko. Hyaluronan je důležitou součástí mezibuněčné hmoty obalů vajíčka a právě vazba spermie na hyaluronan má pro oplození zásadní význam.  Díky receptoru spermie snáze najde vajíčko schopné oplození a lépe se s ním naváže. Výzkumy ukázaly, že receptory mají vyvinuté pouze zralé spermie, nezralé ho nemají a v přirozených podmínkách tak nemohou vajíčko oplodnit. A právě tuto schopnost se v rámci funkčního testu metoda PICSI snaží napodobit a využít.

Jak funkční test probíhá

V rámci metod IVF dojde k odebrání spermií. Ty jsou následně přidány do živného roztoku. Tento roztok je posléze přidán do Petriho misky, na jejímž dně je hyaluronan ve formě gelu. Pak přichází na řadu proces, který kopíruje přirozené chování zralých spermií. Spermie obsažené v živném roztoku začnou reagovat na hyaluronan na dně misky a pronikají gelem. Pouze zralé spermie v rámci testu prokáží svou životaschopnost tím, že se na hyaluronan navážou – jinými slovy, přilnou hlavičkou, na které mají receptor, ke dnu misky. Nezralé spermie sice gelem projdou, ale nemají schopnost se na hyaluronan navázat. K oplození jsou tedy vybrány jen ty spermie, které tuto schopnost prokážou a je tak u nich předpoklad, že jsou k oplození dostatečně zralé.

zdroj: ISCARE-Praha, Centrum asistované reprodukce

Co následuje?

Po této selekci dojde ke vpravení spermie do vajíčka metodou ICSI a následně se čeká, zda takto vzniklé embryo bude schopné se uhnízdit v děložní dutině.

Text vznikl ve spolupráci s primářem centra asistované reprodukce klinického centra ISCARE MUDr. Jaroslavem Hulvertem

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek