_Očkovat proti HPV? Ze studie jasně vyplývá, že ano

Očkovat proti HPV? Ze studie jasně vyplývá, že ano
Datum publikace: 31.01.2018

Karcinom děložního hrdla je onemocnění s unikátními možnostmi prevence. Přesto je u nás kaž­doročně zaznamenáno nepřiměřené množství nových případů a úmrtí. Dbejte na prevenci včas!

Lékaři se shodují, v čem je problém s prevencí karcinomu děložního hrdla: Cílová skupina populace, tedy mladé dívky a dospělé ženy nespolupracují a prevenci nevěnují pozornost. K limitům screeningu navíc přispívá i nevhodné věkové rozložení kontrol a používání testů s omezenou citlivostí. Přitom podle výsledků studie, kterou provedla Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, v Praze, jasně vychází, že čím větší proočkovanost proti rakovině děložního čípku mezi mladými dívkami bude, tím bude boj s toto chorobou účinnější. Zásadním požadavkem tedy je co nejvyšší účast mladých dívek na očkování a dospělých žen na screeningových kontrolách. Lékaři se proto shodují, že je stále velice nezbytná osvěta o prospěšnosti vakcinace, a legislativní změny vážící se k metodice screeningu.

Jak podotýká autor studie, zaměřené na toto téma, Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.: "Mimořádně široké možnosti prevence činí z kar­cinomu děložního hrdla výjimečné onemocnění. Díky znalostem o vyvolávající příčině převážné většiny případů karcinomu děložního hrdla – lid­ském papilomaviru (human papillomavirus, HPV) je k dispozici vysoce efektivní primární prevence využívající vakcinace proti nejčastějším onkogen­ním genotypům HPV. Smutným paradoxem ale zůstává fakt, že je v naší republice každoročně zaznamenán nepři­měřeně vysoký počet žen, kterým je karcinom děložního hrdla diagnostikován, nezřídka navíc v pokročilém stadiu."

Jak onemocnění předejít? Rozhodněte za sebe i svou dceru a volte zdraví. Tedy očkování. A u sebe prevenci. Možná se budete ptát, jestli je očkování účinné. Odborník vysvětluje: „Unikátní možností prevence významného množ­ství případů karcinomu děložního hrdla je očkování proti nejčastějším onkogenním genotypům HPV. Dostupné vakcíny jsou schopné zabránit více než 90 % případů bez ohledu na vyvolávající genotyp HPV. Pozitivní účinky očkování se ale mohou projevit i s odstupem desetiletí. Právě proto, že virus HPV má dlouhou schopnost perzistence v organismu.“

V České republice je proto pro hrazené očkování z prostředků veřejného zdravotního pojiš­tění zvolena věková skupina dospívajících v rozmezí mezi 13. a 14. rokem života. Původně vysoký podíl proočkovanosti této věkové skupiny však trvale klesá a v posledních letech se pohybuje pouze okolo 60 %. Důvodů je pravděpodobně více, ale důležitou roli sehrává i kontroverzní mediální obraz vakcinace a negativní vliv tzv. odmítačů očkování, kterým je překvapivě poskytován výrazný prostor pro vyjádření jejich radikálních postojů. Značná část ženské populace tak nakonec zůstává odkázána pouze na možnosti sekundární prevence.

Dcery v pubertě bývají hýčkány oběma rodiči. Dostávají luxusní dárky, vysoké kapesné, značkové mobilní telefony. Očkování ovšem zdá se některým rodičům drahé, zbytečné, nezdravé. Omyl. Investice do zdraví dítěte je tím jediným správným krokem, který můžete během let výchovy udělat. Nenechte se zviklat skupinami alternativců, kteří očkování odmítají, a pořiďte své dceři to, co jednou opravdu ocení. Zdraví.

A teď k vám. Mladé ženě, matce. Jak často chodíte na preventivní prohlídku na gynekologii? Pokud jednou za rok, věřte, že pravidelný roční odběr cervikovaginálního cytologického stěru a jeho vyšetřením v akreditované cytologické la­boratoři je vám prováděn automaticky. Ovšem jen tehdy, pokud prevenci nezanedbáváte. Ale to si do svědomí sáhnout musíte sama. Děti potřebují zdravou mámu, tak na to myslete, až budete kontrolní prohlídku na gynekologii odkládat, protože nestíháte a máte moc povinností. Nemáte. Vaší jedinou a hlavní povinností by měla být péče o vaše zdraví. Od pětadvaceti let výše by mělo být absolvování vyšetření s kontrolním stěr pro vás automatickou záležitostí. Dalším vhodným nástrojem pro prevenci je detekce genomu HPV pomocí testu. Ten je v zahraničí prováděn u žen ve věkové skupině 24 +. Test totiž dokáže odhalit prekancerózy nebo invazivní karcinomy.

Obě možnosti prevence, tedy očkování i následné preventivní kontrolní stěry mohou proměnit karcinom děložního hrdla ve vzácné onemocnění. Jde o jednoduché a bezpečné způsoby, jak nemoc v populaci eliminovat na minimum. Základním požadavkem ale je zodpovědnost vás, jako rodiče a dorazit s dcerou mezi 13. – 14. rokem včas na očkování a sebe nezanedbávat při preventivních prohlídkách. Myslete na to, až budete rozhodovat o budoucnosti. Zdravé budoucnosti vaší i vaší dcery.

Autor: Klára Kotábová


obrázek1.pngDocent Jozef Záhumenský je přednostou II. Gynekologicko-porodnické kliniky Univerzitní nemocnice Bratislava a Lékařské fakulty Univerzity Komenského. Působí také jako soudní znalecv oboru gynekologie a porodnictví na Slovensku i v České republice. Kromě každodenní práce na porodním sále vede poradnu pro vysoce rizikové těhotenství. Předmětem jeho odborného zájmu je nejen vedení porodů a prenatální péče, ale rovněž problematika těhotných žen s infekčními nemocemi. Zabývá se problematikou gynekologických infekcí a péčí o ženy, které v poporodním období provází problémy. Je autorem dvou monografií, jedné učebnice a mnoha domácích i zahraničních odbnorných článků. Více na www.zahumensky.eu


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek