_My tři králové jdeme k vám... Ale odkud?

Dvanáctý den Vánoc. Taky jejich vrchol. Rovněž letos si 6. ledna připomeneme Tři krále, kteří ukončují vánoční svátky. Právě v tento den se ve většině domácností odstrojují stromečky, sklízí se adventní věnce a další dekorace. Říká se, že kdo to nestihne nyní, měl by počkat až na Hromnice, tedy do druhého února.

Datum publikace: 03.01.2018
My tři králové jdeme k vám... Ale odkud?

Každý je zná, každý o nich dobře ví, tušíte ale, kdy a kde se objevili na „scéně“? A proč jsou vlastně tři? Každý z nich symbolizuje jednu fázi života. Jeden z králů je mladý, druhý ve středním věku a třetí je starcem. Taky mohou představovat minulost, současnost a budoucnost. 

Tříkrálový den se správně nazývá Svátkem Zjevení Páně a bývá označován za přijetí či uznání Krista. Tři králové se prý právě tehdy přišli poklonit narozenému Ježíškovi do Betléma a každý z nich mu donesl jeden dar. Ty symbolizují tři skupenství – pevné zlato, plynné kadidlo a kapalinu v podobě myrhy, tedy masti používané na pohřbech.

Mudrci z východu

Mudrci z východu, tedy Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia. V tom se píše, že je do Betléma vyslal král Herodes. Poprvé se o mudrcích na počátku třetího století zmínil církevní spisovatel Órigenés a jako o králích se o nich začalo hovořit až o tři staletí později.

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar získali zřejmě z lidového vyprávění a poprvé se oficiálně objevila ve dvanáctém století u kancléře Sobrony Petra Comestora. Přestože nikdy nebyli oficiálně svatořečeni, jsou uctíváni jako patroni hříšníků a poutníků. 

Tříkrálová sbírka

S tříkrálovou tradicí je spojena i Tříkrálová sbírka, která probíhá v úvodních lednových dnech, a která je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky. Zhruba 60 tisíc koledníků navštěvuje domácnosti, ve kterých šíří do rodin, vztahů i duší všech lidí světlo Boží lásky.

Koledníci také píšou posvěcenou křídou na dveře domů zkratku K † M † B †. Kdekdo se domnívá, že tím připomínají jména Tří králů, ve skutečnosti se ale jedná o zkratku textu Christus mansionem benedicat (Kristus ať obydlí žehná). Znaménka mezi písmeny pak nezachycují symbol „plus“, ale tři křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

Co vy, dodržujete v tento den nějaké tradice? Nebo je pro vás 6. leden jen běžným pracovním dnem?

Autor: Petr Sobol

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek