_Chlamydiové infekce v těhotenství

Chlamydiové infekce v těhotenství

Pokud těhotná žena onemocní, většinou propadne strachu a panice. Obává se nejen o své zdraví, ale i to, jak moc nemoc může zasáhnout plod. Jak mohou těhotenství ohrozit chlamydiové infekce?

Datum publikace: 16.05.2011

Dělení infekčních onemocnění

Infekční nákazy můžeme dělit podle původce jejich onemocnění. Základní rozděleni je na infekce:

 • virové
 • bakteriální
 • chlamydiové
 • mykoplazmatické
 • mykotické a parazitární

Tato kapitola se zabývá infekcemi vyvolanými chlamydiemi.

  

Co jsou chlamydie

Chlamydie jsou vysoce infekční mikroorganismy velikosti několika nanometrů. Zatímco běžné bakterie žijí na povrchu napadených buněk a jsou chráněny vlastní buněčnou stěnou, chlamydie, které buněčnou stěnu ztratily během svého vývoje, žijí uvnitř buňky, jenž jim poskytuje ochranu. A to jak před lidskou imunitou, tak i před chemickými vlivy. V případě chlamydiové infekce jsou proto účinné pouze ty léky, které dokáží proniknout přes buněčnou stěnu. Chlamydie jsou také nazývány energetickými parazity, neboť ke svému životu využívají energický metabolismus napadené buňky.

Projevy infekce

V těle způsobují nejčastěji chlamydiové záněty spojivek, záněty močového a pohlavního ústrojí a vyvolávají záněty plic. Předpokládá se, že se ale podílejí na rozvoji celé řady dalších onemocnění.

Jak se v nás množí

Chlamydie mají svůj specifický vývojový cyklus, během nějž dochází ke střídání dvou různých forem. První formou je malé infekční elementární tělísko (velikosti 250-400 nm), které umožní mikroorganismu přežít mimo hostitelskou buňku. Elementární tělísko je chráněno před vlivy zevního prostředí nepropustnou stěnou a není schopno se množit. Druhou formou je neinfekční retikulární tělísko (velikost -1200 nm), které se množí příčným dělením. Vývoj této formy končí prasknutím obalu mikroorganismu a následným uvolněním infekční formy (elementárního tělíska) do okolní tkáně. Tím dochází k mezibuněčnému šíření nákazy. Celý cyklus trvá zhruba 48 - 72 hodin.

Rizikové faktory získání nákazy

 • věk mezi 15 - 25 lety
 • střídaní partnerů
 • pohlavní styk bez kondomu
 • předchozí onemocnění pohlavní chorobou

Chlamydiové infekce patří mezi nejčastější pohlavně přenosnou nemoc u nás. Pokud je infekcí nakažená těhotná žena, může během porodu dojít k přenosu na dítě (k takovému přenosu dochází ve 25 – 70 procentech). U infikovaných dětí je horší poporodní adaptace, děti mívají těžké záněty spojivek, mohou mít zápal plic a jsou častěji hospitalizovány na jednotce intenzivní péče. Ukazuje se také, že nákaza chlamydiemi několikanásobně zvyšuje riziko předčasného porodu.

Léčba

je možná pomocí cíleně nasazených antibiotik.

Jak nákaza probíhá

Chlamydiové infekce u žen mohou probíhat:

 1. zcela bezpříznakově
 2. případně mohou způsobit jen lehké potíže. Například slabé poševní výtoky a mírné bolesti v podbřišku připomínají běžné menstruační bolesti. Někdy u ženy může docházet ke slabému krvácení po sexu a k zesílení menstruačního krvácení.
 3. Ve vážných případech mohou chlamydie způsobovat rozsáhlé záněty pochvy a přes hrdlo děložní umí proniknout i do děložní sliznice, zasáhnout mohou i vejcovody. Proniknout mohou i do dutiny břišní, kde způsobují vážné potíže. Chlamydie mohou způsobit neplodnost a chronickou pánevní bolest.

Průběh infekce u můžů

Chlamydiová nákaza u mužů nejčastěji probíhá jako zánět močové trubice, který je komplikován dalšími potížemi, například jednostrannými záněty kloubů a očních spojivek.Infekce může způsobit i zánět nadvarlat a varlat a ve vážných případech i neplodnost.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek