_

Léčba neplodnosti

Oplození mimo tělo ženy - IVF

Oplození mimo tělo ženy - IVF

Když se v roce 1978 narodila Luisa Brownová – první dítě ze zkumavky – lidé to vnímali jako jakési sci-fi či troufalost, která se jednou lidstvu musí vymstít. Čas uběhl a metody IVF se staly běžnou součástí léčby neplodnosti, jenž vyhledávají tisíce párů, kterým se početí přirozenou cestou nedaří. ... celý článek 


Dozrávání vajíček mimo tělo ženy - IVM

Dozrávání vajíček mimo tělo ženy - IVM

IVM – tedy In vitro maturace, je poměrně nová metoda v rámci technik asistované reprodukce, která umožní dozrávání vajíček mimo tělo ženy. ... celý článek 


Intrauterinní inseminace

Intrauterinní inseminace

Mezi základní a nejdéle používané techniky asistované reprodukce patří tzv. intrauterinní inseminace, tedy zavedení koncentrovaných spermií do těla ženy. ... celý článek 


PICSI - výběr nejlepší spermie pro vajíčko

PICSI - výběr nejlepší spermie pro vajíčko

Významným posunem v léčbě neplodnosti bylo vynalezení metody ICSI, kdy je spermie vpravena pomocí injekce přímo do vajíčka. Vylepšením této metody je poměrně nová technika zvaná PICSI. Tato mikromanipulační metoda umožňuje vybrat v laboratorních podmínkách zralou (kvalitní) spermii, která je potom vpravena do vajíčka. ... celý článek 


Spermie se vpraví přímo do vajíčka - ICSI

Spermie se vpraví přímo do vajíčka - ICSI

Metody asistované reprodukce se neustále vyvíjejí. Významným posunem bylo vynalezení techniky, kdy je spermie vpravena přímo do vajíčka. Tato metoda dala šanci na potomky mnoha bezdětným párům. ... celý článek 


Co se stane se zbylými embryi?

Došlo k přenosu dvou embryí a přitom během kultivace bylo oplozeno více vajíček? A zajímá vás, co se stane s ostatními oplozenými vajíčky? Tady najdete odpověď. ... celý článek 


Jaké jsou způsoby léčby neplodnosti?

Jaké jsou způsoby léčby neplodnosti?

Způsob léčby neplodnosti závisí nejen na příčině neplodnosti, ale též na věku ženy a délce neplodnosti. ... celý článek