_Co se stane se zbylými embryi?

Datum publikace: 25.07.2011

Došlo k přenosu dvou embryí a přitom během kultivace bylo oplozeno více vajíček? A zajímá vás, co se stane s ostatními oplozenými vajíčky? Tady najdete odpověď.

V minulých letech často docházelo během jednoho pokusu k přenosu více embryí najednou. Pokud došlo k uchycení tří, čtyř či více embryí, nastal problém. Vícečetná těhotenství jsou považovaná za vysoce riziková a jsou spojována s celou řadou komplikací včetně předčasného porodu. Z tohoto důvodu se proto velmi často přistupovalo k tzv. redukci plodů. I ta však má svá rizika a je pro těhotnou zátěží a to jak fyzickou, tak psychickou.

Proto se dnes doporučuje přenos pouze jednoho, maximálně dvou embryí v rámci jednoho cyklu (jednoho pokusu).

Co se stane se zbylými embryi?

Pokud si to pár žádá a je u něj předpoklad dalších pokusů, je možné embrya zmrazit a uchovat tak na pozdější dobu (kryokonzervace). K tomu je možné přistoupit i u párů, kde je u jednoho z dvojice v rámci onkologické léčby plánovaná chemoterapie.

Pokud dojde k situaci, že pár již neplánuje další pokusy, může o osudu zmražených embryí rozhodnout dle vlastní vůle.

Možnosti jsou tři:

  • embrya je možné anonymně darovat
  • je možné je poskytnout k vědeckým účelům
  • pár může přistoupit k jejich rozmražení, kterým zaniknou 

Text vznikl ve spolupráci s primářem centra asistované reprodukce klinického centra ISCARE MUDr. Jaroslavem Hulvertem

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek