_Výskyt nočního pomočování

Jaká věková hranice pro noční pomočování je běžná? a kdy se začít zabývat myšlenkou, že něco není v pořádku?

Datum publikace: 14.12.2015
Výskyt nočního pomočování

Do pěti let má vypěstovanou plnou schopnost udržet moč ve dne i v noci 85% dětí. Přetrvává-li pomočování i po pátém roce věku, je vhodné navštívit lékaře. Děti se složitějšími poruchami jsou vyšetřovány v závislosti na závažnosti obtíží již dříve. U patnáctiletých pacientů se setkáváme s noční enurezou u 2-4 % populace a do dospělosti trpí touto poruchou 1- 2 % pacientů. Častější výskyt obtíží registrujeme u neklidných dětí s poruchou soustředění při lehké mozkové dysfunkci, kde je postiženo až 10% populace, a u alergiků. Ve věkové skupině 4-6 let jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, dále pak klesá zastoupení děvčat tak, že okolo 14 roku věku představují pouze třetinu postižené populace. Častější výskyt je také registrován mezi dětmi z nižších socioekonomických vrstev. Je potřeba ale zdůraznit, že enuretici byli i mezi lidmi vzdělanými a dobře situovanými. Mezi nejslavnější světové enuretiky patří například George Orwell, Barbara Streissand, James Joyce a další.

Většina dětí  s  tzv.monosymptomatickou noční enurezou dosahuje  plné kontroly močení mezi desátým a dvanáctým rokem věku. Výskyt nočního pomočování je celosvětovým problémem.

Zdroj: MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU, Urologická klinika VFN a 1.LF UK,TH klinika, Praha

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek