_Tři čtvrtiny nádorů prsu u nás nalezeno v nejnižším počátečním stádiu

Tři čtvrtiny nádorů prsu u nás nalezeno v nejnižším počátečním stádiu
Datum publikace: 27.03.2014

„Díky auditu víme, že kolem 75% všech zjištěných nádorů ve screeningu je u nás zjišťováno ve stádiu 0 a I., kdy jde v drtivé většině o nádory nehmatné a téměř stoprocentně vyléčitelné,“ uvádí prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, odborný garant mamografického screeningu MZ ČR.Úmrtnost na karcinom i přes dramatický vzrůst jejich výskytu stále klesá. A to je právě díky posunu detekce karcinomů k časným stádiím. Pokud bude účast v mamografickém screeningu vyšší, bude i pokles úmrtnosti vyšší,“ vysvětluje odborník.

 

Akreditovaná centra pro mamografii

V České republice mohou mamografický screening provádět pouze akreditovaná centra, přičemž akreditace je centrům udílena pouze na tři roky. Následně je nutná reakreditace. Tím je zaručena odpovídající kvalita péče.

Kanadská studie mamografického screeningu

Začátkem letošního roku obletěla svět zpráva zpochybňující význam mamografického screeningu. Šlo o zveřejnění kanadské studie, které se nepodařilo doložit přínos mamografického screeningu při včasném záchytu nádorů prsů. Čeští odborníci však se závěry kanadských lékařů nesouhlasí a vybízejí ženy, aby se do screeningových programů aktivně zapojovaly a vyšetření nepodceňovaly.
Článek A. Millera a jeho spolupracovníků nejprve přinesl časopis British Medical Journal, a následně jej přebíraly světové agentury a odborné i laické servery zabývající se lékařskou tematikou a péči o ženy.
Kanadská studie probíhala po dobu 25 let a bylo do ní zahrnuto 90. tisíc žen, které byly náhodně zařazeny do dvou skupin. Ženy v první skupině měly 5 let po sobě jedenkrát ročně provedeno mamografické vyšetření. Ženy ve druhé skupině byly vyšetřovány pouze pohmatem. Následně došlo k porovnání úmrtnosti žen s diagnózou rakoviny prsu v obou skupinách. Výsledky studie ukázaly, že není rozdíl mezi úmrtím žen, které podstoupily mamograf a těch, které byly lékařem vyšetřeny pouze pohmatem.
Čeští specialisté však s tímto závěrem nesouhlasí a poukazují na nedostatky prováděného kanadského screeningu, na odlišnou organizaci péče a neodpovídající zkušenosti lékařů, kteří mamografické vyšetření prováděli. V Kanadě v době prováděné studie nefungoval systém akreditace a auditu a vyšetření neprováděli specializovaní lékaři, tak jak je tomu u nás.
Výsledky screeningu prováděného českými centry, jsou v naprostém rozporu s kanadskou studií. Zatímco v kanadské studii bylo 70% zjištěných karcinomů ve screeningu již hmatných, u nás je 75% všech zjištěných nádorů ve screeningu zjišťováno ve stádiu 0 a I., kdy jde v drtivé většině o nádory nehmatné a téměř stoprocentně vyléčitelné!  

Screeningové programy mají smysl

Čeští lékaři tak apelují na ženy, aby nepodceňovaly screeningové programy a mamografické vyšetření neodmítaly. Včasné odhalení nádoru, v době, kdy útvar ještě není zjistitelný na pohmat, totiž může být tím, co ženě zachrání život. 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek