_Co je mamografie a preventivní screeningový program

Většině žen je po 45. roce života doporučeno preventivní (screeningové) mamografické vyšetření.  Víte co pojem mamografie znamená?

Datum publikace: 27.02.2012
Co je mamografie a preventivní screeningový program

Termín mamografie označuje speciální rentgenové vyšetření prsu, při kterém jsou pro zobrazení (vytvoření snímku) použity velmi malé dávky RTG záření. Moderní mamografické přístroje jsou plně digitální a umožňují odhalit ve většině případů i velmi malý nádor.

Průběh vyšetření

Žena si v kabince odloží oblečení do pasu a přistoupí k přístroji (mamografu). Radiologická asistentka obsluhující přístroj ženě stlačí prs v šikmém směru mezi podložku a kompresní desku přístroje. V této fázi vyšetření je nutné, aby byl prs pevně fixován, stlačení musí být dostatečně silné, někdy může být i nepříjemné. Pevná fixace prsu je zásadní pro kvalitu pořízených snímků.
Následně asistentka pořídí snímek. Poté prs uvolní, stlačí ho seshora dolů a zhotoví další snímek.
Stejným způsobem je vyšetřen i druhý prs. Celkem jsou u ženy vytvořeny čtyři snímky.

Kdy jít na mamografii

Pokud jde o preventivní vyšetření (v rámci screeningového programu), je lepší termín návštěvy volit s ohledem na menstruační cyklus a vyšetření naplánovat na první polovinu cyklu (tzn. do čtrnácti dní od začátku menstruace), kdy prsy nejsou bolestivé a je tak možné lépe provést pevnou fixaci.
V případě, že je žena odeslána na mamograf ze zdravotních důvodů (pokud je třeba potvrdit, či vyvrátit podezření na nádorové, či jiné onemocnění), tak se mamografie provádí bez ohledu na fázi menstruačního cyklu v nejbližším možném termínu.
Podmínkou úhrady vyšetření zdravotními pojišťovnami je doporučení (žádanka) od gynekologa, praktického lékaře, chirurga či onkologa. Na vyšetření však může jít žena i jako samoplátkyně, pak si vyšetření uhradí na místě. V tomto případě vždy vhodnost mamografického vyšetření posoudí radiolog mamografického pracoviště.

Ultrazvukové vyšetření prsu

V některých případech je před mamografickým vyšetřením upřednostněno ultrazvukové vyšetření prsu - zejména u mladých dívek a žen a u těhotných nebo kojících maminek.
U těchto žen je mamografické vyšetření voleno pouze cíleně, jako doplňující vyšetření, v okamžiku, kdy ultrazvukové vyšetření ukáže nepřehlednou žlázu, či sonografický nález není jednoznačný. Ultrazvukové vyšetření je také někdy vhodný doplněk mamografie, obvykle u žen s bohatou žlázou a nepřehledným obrazem.

Jak se na vyšetření připravit

Před mamografickým vyšetřením není třeba nijakých zvláštních příprav. Praktické je si obléknout oděv, u kterého je snadné odložení horního dílu.
Před vyšetřením se nedoporučuje používat deodoranty, antiperspiranty a jiné kosmetické přípravky, které se aplikují na oblast prsů a podpaží, tyto přípravky mohou na pořízeném snímku vytvořit nežádoucí artefakty.

Bezpečný způsob vyšetření

Přestože mamografie využívá RTG záření, jde o vyšetřovací metodu, která je bezpečná. Moderní přístroje využívají velmi malé dávky záření a zdravotní zátěž z toho plynoucí je pro ženu minimální, téměř zanedbatelná.
Mamografii je možné bez obav provádět v ročních intervalech. Screeningová mamografie se až na výjimky (sledování žen s velmi vysokým rizikem) nemá provádět u žen mladších než 40 let věku.

Screeningové vyšetření

Mamografické vyšetření je základním diagnostickým vyšetřením u žen s příznaky onemocnění prsu. Vedle toho je vhodnou preventivní screeningovou vyšetřovací metodou u žen, které nemají žádné potíže či příznaky onemocnění.
Pravidelným screeningem v 1 - 2 letých intervalech je možné výrazným způsobem snížit úmrtnost žen na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených žen.
V České republice je screeningová mamografie hrazena všem ženám od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Podmínkou je provedení na akreditovaném screeningovém pracovišti (centru).  Tato centra vyhovují velmi přísným podmínkám a jsou pravidelně kontrolována ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a odborníky. Seznam těchto center je např. na www.mamo.cz

Text vznikl ve spolupráci s prof. MUDr. Janem Danešem, CSc. a Mamodiagnostickým centrem v Berouně, akreditovaným screeningovým pracovištěm (www.mamocentrum.eu ).

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek