_Co je mamografie a preventivní screeningový program

Co je mamografie a preventivní screeningový program
Datum publikace: 27.02.2012

Většině žen je po 45. roce života doporučeno preventivní (screeningové) mamografické vyšetření.  Víte co pojem mamografie znamená?

Termín mamografie označuje speciální rentgenové vyšetření prsu, při kterém jsou pro zobrazení (vytvoření snímku) použity velmi malé dávky RTG záření. Moderní mamografické přístroje jsou plně digitální a umožňují odhalit ve většině případů i velmi malý nádor.

Průběh vyšetření

Žena si v kabince odloží oblečení do pasu a přistoupí k přístroji (mamografu). Radiologická asistentka obsluhující přístroj ženě stlačí prs v šikmém směru mezi podložku a kompresní desku přístroje. V této fázi vyšetření je nutné, aby byl prs pevně fixován, stlačení musí být dostatečně silné, někdy může být i nepříjemné. Pevná fixace prsu je zásadní pro kvalitu pořízených snímků.
Následně asistentka pořídí snímek. Poté prs uvolní, stlačí ho seshora dolů a zhotoví další snímek.
Stejným způsobem je vyšetřen i druhý prs. Celkem jsou u ženy vytvořeny čtyři snímky.

Kdy jít na mamografii

Pokud jde o preventivní vyšetření (v rámci screeningového programu), je lepší termín návštěvy volit s ohledem na menstruační cyklus a vyšetření naplánovat na první polovinu cyklu (tzn. do čtrnácti dní od začátku menstruace), kdy prsy nejsou bolestivé a je tak možné lépe provést pevnou fixaci.
V případě, že je žena odeslána na mamograf ze zdravotních důvodů (pokud je třeba potvrdit, či vyvrátit podezření na nádorové, či jiné onemocnění), tak se mamografie provádí bez ohledu na fázi menstruačního cyklu v nejbližším možném termínu.
Podmínkou úhrady vyšetření zdravotními pojišťovnami je doporučení (žádanka) od gynekologa, praktického lékaře, chirurga či onkologa. Na vyšetření však může jít žena i jako samoplátkyně, pak si vyšetření uhradí na místě. V tomto případě vždy vhodnost mamografického vyšetření posoudí radiolog mamografického pracoviště.

Ultrazvukové vyšetření prsu

V některých případech je před mamografickým vyšetřením upřednostněno ultrazvukové vyšetření prsu - zejména u mladých dívek a žen a u těhotných nebo kojících maminek.
U těchto žen je mamografické vyšetření voleno pouze cíleně, jako doplňující vyšetření, v okamžiku, kdy ultrazvukové vyšetření ukáže nepřehlednou žlázu, či sonografický nález není jednoznačný. Ultrazvukové vyšetření je také někdy vhodný doplněk mamografie, obvykle u žen s bohatou žlázou a nepřehledným obrazem.

Jak se na vyšetření připravit

Před mamografickým vyšetřením není třeba nijakých zvláštních příprav. Praktické je si obléknout oděv, u kterého je snadné odložení horního dílu.
Před vyšetřením se nedoporučuje používat deodoranty, antiperspiranty a jiné kosmetické přípravky, které se aplikují na oblast prsů a podpaží, tyto přípravky mohou na pořízeném snímku vytvořit nežádoucí artefakty.

Bezpečný způsob vyšetření

Přestože mamografie využívá RTG záření, jde o vyšetřovací metodu, která je bezpečná. Moderní přístroje využívají velmi malé dávky záření a zdravotní zátěž z toho plynoucí je pro ženu minimální, téměř zanedbatelná.
Mamografii je možné bez obav provádět v ročních intervalech. Screeningová mamografie se až na výjimky (sledování žen s velmi vysokým rizikem) nemá provádět u žen mladších než 40 let věku.

Screeningové vyšetření

Mamografické vyšetření je základním diagnostickým vyšetřením u žen s příznaky onemocnění prsu. Vedle toho je vhodnou preventivní screeningovou vyšetřovací metodou u žen, které nemají žádné potíže či příznaky onemocnění.
Pravidelným screeningem v 1 - 2 letých intervalech je možné výrazným způsobem snížit úmrtnost žen na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených žen.
V České republice je screeningová mamografie hrazena všem ženám od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Podmínkou je provedení na akreditovaném screeningovém pracovišti (centru).  Tato centra vyhovují velmi přísným podmínkám a jsou pravidelně kontrolována ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a odborníky. Seznam těchto center je např. na www.mamo.cz

Text vznikl ve spolupráci s prof. MUDr. Janem Danešem, CSc. a Mamodiagnostickým centrem v Berouně, akreditovaným screeningovým pracovištěm (www.mamocentrum.eu ).

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek