_Víte, kdy je čas pro samovyšetření prsu, a kdy máte nárok na preventivní vyšetření prsu?

Víte, kdy je čas pro samovyšetření prsu, a kdy máte nárok na preventivní vyšetření prsu?
Datum publikace: 01.10.2015

V prevenci rakoviny prsu je stále zdůrazňován význam pravidelného samovyšetření prsů a screeningu.Může žena sama včas podchytit počínající nádor v prsu? A co všechno dokáže moderní diagnostika?Na otázky ABCtěhotenství odpovídá prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucí špičkového Mamodiagnostického centra v Berouně.

Jak zásadní je samovyšetření prsů, a je žena schopna si sama odhalit počínající nádor?

Samovyšetření prsů má i v současné době své nezastupitelné místo. Doporučuje se u mladých žen jako základní vyšetřovací metoda, v pozdějším věku pak jako doplněk diagnostických vyšetřovacích metod, tedy mamografie, případně mamografie doplněné o sonografické vyšetření (ultrazvuk – pozn- red). Malé nádory odhalí většinou jen mamografie či ultrazvukové vyšetření, nemusí tomu však být vždy.

Kdy, a jak často, by si žena měla samovyšetření prsů provádět?

Samovyšetření prsu by se mělo provádět pravidelně jedenkrát měsíčně, nejlépe v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy lépe prohmatné. Postup při samovyšetření najde žena na webu, případně na letáčcích věnovaných prevenci, které vydaly v minulosti některé zdravotní pojišťovny, například VZP ČR a OZP zaměstnanců bank a pojišťoven.
Pokud si žena sama nahmatá v prsu útvar, který jí vyděsí, jak by měla postupovat? Pokud se bulka objeví před měsíčky, je vhodné počkat na začátek dalšího cyklu. Pokud i pak trvá, je třeba neprodleně navštívit lékaře. Žena má několik možností. Jít ke svému gynekologovi či praktickému lékaři, ty ji pošlou se žádankou do příslušného screeningového centra k dalšímu vyšetření. Žena může také navštívit některou z poraden pro choroby prsu. Stále více pacientek pak volí třetí možnost, jsou přímo do akreditovaného screeningového centra bez žádanky. Seznam center je například na portálu screeningového programu www.mamo.cz.  Pacientka si musí sice vyšetření zaplatit, velkou výhodou je ale rychlost – vyšetření se uskuteční během několika dnů, nemusí se čekat na objednání u jiného lékaře aj. 

Znamená každá bulka, každá změna struktury tkáně prsu nádor?

Klinické vyšetření lékařem a samovyšetření nejsou příliš spolehlivé. Diagnóza se stanoví až po provedení zobrazovacích metod, případně při trvajících rozpacích po odběru tkáně jehlou tzv. biopsie, která se odešle k dalšímu vyšetření. Ze skutečnosti můžu říci, že v drtivé většině případů jde nakonec jen o nevýznamné změny, například hormonálně podmíněné. Důležité však je mít jistotu, váhání nic dobrého nepřináší.

Jaké jsou možnosti preventivních vyšetření, a kdy na ně má žena nárok?

Pro všechny ženy je bezplatná preventivní tzv. screeningové mamografie, v případě další navazující vyšetření, a to od 45. roku věku. Podmínkou hrazení zdravotními pojišťovnami je doporučení (žádanka) od praktického lékaře či gynekologa. Pro mladé ženy je vhodnější vyšetření ultrazvukem, mamografie se provádí většinou až při nejednoznačnosti nálezu. Vyšetřovací metody jsou velmi spolehlivé, důležitá však je kvalita vybavení a zkušenosti lékařů a zdravotnického personálu. V zásadě se doporučuje chodit na preventivní vyšetření do akreditovaných screeningových center, kde lékaři provádějí velké množství vyšetření prsů a jsou na tuto činnost specializovány.

V jakém stádiu umí odhalit nádor tyto metody?

Velkou výhodou moderních vyšetřovacích metod je časnost diagnostiky, drtivá většina odhalených nádorů je v prvním počátečním stádiu, kdy je onemocnění velmi dobře léčitelné a prognóza bývá velmi příznivá. Díky časnější diagnostice a samozřejmě částečně i moderní léčně klesá v České republice v současné době dosti výrazně úmrtnost na nádory v prsu.

Je nutné se na mamograf či ultrazvuk prsu nějak předem přichystat?

Není nutná žádná speciální příprava. Je vhodné dvoudílné oblečení, žena si snadněji odhalí hodní polovinu těla. Levné nekvalitní deodoranty mohly v minulosti vést k nejednoznačným stínům na mamografickém snímku, v současné době to však nebývá žádný problém.

Kdy se žena dozví výsledky vyšetření?

Na kvalitním pracovišti se dozví předběžný nález ihned po vyšetření. Do druhého dne hodnotí mamografické snímky ještě druhý lékař, v případě, že doporučí další dovyšetření, zavolá se žena telefonicky, maximálně do 2 dnů. Ve skutečnosti se však volá zpět do centra méně než jedno procento všech vyšetřených žen.

A poslední otázka. Je mamograf skutečně bezpečný?

Současné digitální mamografie je bezpečná a zároveň velmi přínosná. Riziko je ve srovnání s přínosem prakticky zanedbatelné. Dávky jsou pečlivě měřeny u všech center a vyhodnocovány. Můžu zodpovědně prohlásit, že nepředstavují u nás žádný problém. 

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek