_Spadá vyšetření prsů do gynekologické prohlídky?

Spadá vyšetření prsů do gynekologické prohlídky?
Datum publikace: 13.05.2014

Je vyšetření prsů a nácvik samovyšetření povinnou součástí gynekologické prohlídky, nebo toto vyšetření spadá do kompetence praktického lékaře? Kdo by měl ukázat nácvik samovyšetření a ženu vyšetřit?

 

Vyšetření prsů, případně poučení o samovyšetřování prsu a odeslání pacientky na preventivní (screeningovou) mamografii spadá do „popisu práce“ jak praktického lékaře, tak gynekologa, resp. do povinného obsahu preventivních prohlídek u nich. Dokonce by se dalo říci, že je to spíš věcí gynekologa, než praktického lékaře.
Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, na kterou má žena docházet jedenkrát ročně, je mj. klinické vyšetření prsů, ovšem až od 25 let věku a při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů. Součástí preventivní prohlídky je také nácvik samovyšetřování prsů, a to při první prohlídce u registrujícího gynekologa.
I doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření dává ženě běžně gynekolog. Toto vyšetření má žena ve věku nad 45 let podstupovat ve dvouletých intervalech a pokud možno na stejném akreditovaném pracovišti screeningové mamografie. Jestliže již ale žena absolvovala toto vyšetření v posledních 2 letech na doporučení svého praktického lékaře (a je k dispozici výsledek), gynekolog ji na mamografii již samozřejmě neposílá. Proto je vhodné předat výsledek screeningové mamografie jak praktickému lékaři, tak gynekologovi bez ohledu na to, který z nich ženě vystavil žádanku.
Také všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře, která se provádí vždy jednou za 2 roky, zahrnuje u žen od 25 let věku klinické vyšetření prsů při pozitivní rodinné anamnéze nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, a to spolu s poučením o samovyšetřování. Co se týká mamografie, má podle příslušné vyhlášky o preventivních prohlídkách praktický lékař u žen od 45 let vlastně „jen“ ověřit, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let, a není-li, má ženě provedení tohoto vyšetření doporučit.
Pokud ženě z nějakého důvodu nevyhovuje, aby gynekolog pečoval o její prsa, je jistě možné mu situaci vysvětlit a doložit (zejména výsledky mamografického screeningu), že se o zdraví jejích prsů stará praktický lékař. Vyšetření prsů u gynekologa však není namístě odmítat zejména při užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální substituce v období menopauzy.

 

Zdroj: VZP 13.5.2014

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek