_Porovnání nabídky neinvazivních prenatálních testů

Porovnání nabídky neinvazivních prenatálních testů
Datum publikace: 20.10.2013

Většina těhotných již dnes nemusí podstoupit amniocentézu či biopsii choria. Při vyslovení rizika Downova, Edwardsova či Patauova syndromu u plodu je možné až s 99% pravděpodobností získat odpověď pomocí tzv. volné fetální DNA v krvi matky, tj. prostým odběrem krve matky ze žíly předloktí.

 

Metoda detekce volné DNA plodu v krvi matky nabízí na světě momentálně jen 5 firem, z nichž tři jsou již etablovány i v České republice. Přehledná tabulka vystihuje stav v červnu 2013, který se může rychle měnit a proto pokud se rozhodnete podstoupit toto vyšetření čerpejte informace z aktuálních webových stránek poskytovatelů či přímo při konzultaci před vlastním vyšetřením.

Srovnání jednotlivých testů neinvazivní prenatální diagnostiky (červen 2013)

Firma 

Sequenom (USA)

Verinata Health (USA)

Ariosa Diagnostics (USA)

Natera (USA)

BGI (Čína)

Název testu

MaterniT21 Plus

Verifi

Harmony Prenatal Test

Panorama Prenatal Test

Prenascan

Technologie

SEQureDx technology incorporating massively parallel shotgun sequencing

Massively parallel sequencing using SAFeR algorithm

DANSR technology incorporating targeted sequencing a FORTE algorithm

Next-generation SNP-based Targeted Aneuploidy Testing

Massively parallel sequencing

Stanovení

Trizomie 13, trizomie 18, trizomie 21, a aneuploidie pohlavních chromozomů, pohlaví plodu

Trizomie 13, trizomie 18, trizomie 21, aneuploidie pohlavních chromozomů, a pohlaví plodu

Trizomie 13, trizomie 18, a trizomie 21,  aneuploidie pohlavních chromozomů, a pohlaví plodu

Trizomie 13, trizomie 18, trizomie 21, a aneuploidie pohlavních chromozomů

Trizomie 21, trizomie 18, trizomie  13, aneuploidie pohlavních chromozomů

Cena

cca 35 tis. Kč* (v USA 2900 USD)

cca 1200 USD

cca 15 tis Kč* (v USA cca 1000 USD)

v USA cca 1495 USD

cca 15 000 Kč* (není v USA)

Kontakt

www.maternit21.cz

Není v ČR dostupný

www.testharmony.cz

Není v ČR dostupný

www.prenascan.eu

Doba vyšetření

8 až 10 dní

8 až 10 dní

8 až 10 dní

15 dní

10 dní

Vstup na trh (rok)

2011

2012

2012

2012

2012

Marketing

Prediko, Zlín

 

CFM Praha
Prediko Zlín

 

Gennet

 

Vysvětlivky

dostupné v ČR                                                                                                                                                                                 CFM Praha= Centrum fetální medicíny, Praha

* aktuální cena může být odlišná, protože se může rychle měnit s ohledem na změny kurzů a strategii firmy           

Upraveno podle Prenatal Diagnosis 2013, 33, 521–531

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek