_0dběr vzorku placenty

0dběr vzorku placenty
Datum publikace: 30.07.2011

Některé nastávající maminky se během těhotenství setkají s vyšetřením zvaným biopsie choria. Co toto vyšetření znamená, co obnáší a proč je doporučeno?

Biopsie choria je diagnostická metoda, která je doporučena v okamžiku, kdy dojde k podezření na riziko vzniku genetické vady plodu. To může být vyloveno na základě ultrazvukového vyšetření plodu, rozboru krve nebo na základě osobní či rodinné anamnézy rodičů.

Principem této metody je odebrání vzorku placenty, ze kterého je určeno genetické vybavení plodu.

Jak výkon probíhá

Biopsii choria je možné provést u těhotenství staršího 11 týdnů. Je metodou první volby při pozitivním screeningu v I. trimestru.

Samotnému výkonu předchází ultrazvukové vyšetření plodu, které ověří uložení placenty a stav plodu, zkontroluje počet plodů. Tyto informace jsou pro lékaře důležité pro bezpečné provedení výkonu.

Vzorek placenty se získá vpichem speciální punkční jehly přes stěnu břišní, zavedení jehly i vlastní výkon je sledován pomocí ultrazvuku. K výkonu se používá obdobná jehla jako u amniocentézy (odběr plodové vody), jen o něco silnější, obvykle 1,3 mm, z tohoto důvodu se místo vpichu nejprve místně znecitliví (u amniocentézy tomu tak není).

Jaká jsou rizika

Přesto, že je biopsie choria metodou bezpečnou, i ona má svá rizika. Ta jsou velmi podobná komplikacím, jež doprovázejí odběr plodové vody. Nejzávažnější je ztráta těhotenství. Statistické údaje ukazují, že k tomu dochází u jednoho ze 100 -200 odběrů. Dalšími komplikacemi může být odtok plodové vody, krvácení, vyvolání děložních kontrakcí, vznik infekce,

Jak probíhá laboratorní vyšetření

Smyslem odběru vzorku placenty je získání informací o genetické výbavě plodu (placenta je součástí plodu a vytváří se z části vajíčka oplozeného spermií, její buňky tak mají stejné genetické vybavení jako plod samotný).

Odebraný vzorek putuje do specializované laboratoře, kde dojde k analýze placentárních buněk.

Výsledky molekulární analýzy jsou k dispozici do 24-48 hodin, výsledky kultivace placentární tkáně za 10-14 dnů.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek