_Oxid uhelnatý – nebezpečný plyn bez barvy a zápachu

Oxid uhelnatý – nebezpečný plyn bez barvy a zápachu
Datum publikace: 21.01.2013

Topná sezóna je v plném proudu, jako každý rok si bohužel vybírá i své oběti. Jen středočeští záchranáři zasahovali již u dvaceti otrav oxidem uhelnatým. Naposledy vyjížděli ke čtyřčlenné rodině na Kladensku.

Oxid uhelnatý je plyn vznikající při nedokonalém spalování. K náhodným otravám nejčastěji dochází během topné sezóny při nedokonalém spalování zemního plynu v průtokových ohřívačích (karmy), ale i při pomalém spalování pevných paliv v kamnech, kotlích, ohništích či krbech, kdy se vznikající plyn začne kumulovat v obytných prostorách a málo větraných místnostech. „Oxid uhelnatý je vysoce toxický plyn, při jehož inhalaci v organismu dochází k blokování přenosu kyslíku červenými krvinkami, resp. krevním barvivem hemoglobinem,“ popisuje ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Martin Houdek.Nebezpečí oxidu uhelnatého je především v jeho nenápadnosti, tento plyn je nedráždivý, bez barvy a bez zápachu, čímž klesá možnost jeho včasné detekce.
Pokud je člověk dlouho vystaven účinkům tohoto plynu, začnou se objevovat první příznaky otravy. Mezi ty patří nevolnost, únava, nevůle, zvracení, bolesti hlavy, závratě a podobně.
„V případě podezření na otravu oxidem uhelnatým je nutné postižené osoby co nejrychleji přemístit na čerstvý vzduch, případně alespoň začít místnost intenzívně větrat. Druhým krokem je zavolání rychlé záchranné služby. Pokud dojde k zástavě dechu, je třeba zahájit umělé dýchání,“ radí lékař.
První pomoc záchranářů spočívá především v rychlém podání kyslíku v co nejvyšší koncentraci tzv. venti- maskou a převozu intoxikovaných do nejbližšího nemocničního zařízení.
„U vážných případů otravy se postižení umisťují co nejdříve do hyperbarické (přetlakové –pozn. red.) komory. V té je možno aplikovat kyslík ve 100% koncentraci pod tlakem několikanásobně vyšším, než je tlak atmosférický. Jen tak je totiž možné zajistit dostatečné okysličení organismu a vytěsnit oxid uhelnatý z vazby na lidský hemoglobin.“ dodává MUDr. Martin Houdek. 

Intoxikace oxidem uhelnatým v těhotenství

„Pokud dojde k intoxikaci oxidem uhelnatým u těhotné ženy, tak dojde k zamezení přenosu kyslíku nejen ke všem tkáním těla matky, ale i k organismu plodu, který je na zásobování kyslíkem přímo závislý na jejím krevním oběhu.
U lehkých otrav, je riziko poškození plodu nízké, v případě, že je žena vystavena dlouhodobému působení oxidu uhelnatého a dojde u ní ke ztrátě vědomí, může u plodu dojít k poškození mozkové tkáně, v případě dlouhodobého vystavení a vážné intoxikaci těhotné ženy může nastat až úmrtí plodu,“ vysvětluje porodník prof. MUDr. Pavel Calda ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Jak poskytnout první pomoc

U dospělých se resuscitace zahajuje masáží srdce (zkříženými dlaněmi položenými na hrudník), poměr stlačení hrudníku a dýchání je 30:2, frekvence 100- 120x/min., hloubka stlačení hrudníku 4 - 6 cm.
U dětí se resuscitace se zahajuje 5 vdechy, poměr stlačení a dýchání je 30:2, frekvencí 100 - 120x/min., hloubka stlačení do 1/3 hrudníku.
Vdechy se provádějí s ohledem na objem plic dítěte, například u kojenců stačí vdechovat pouze obsah úst! U malých dětí je možné provádět i dýchání z úst do nosu.
Masáž srdce se u dětí provádí pouze jednou dlaní, v případě novorozenců a kojenců pouze dvěma prsty.
Zdravotnická záchranná služba má linku 155. 

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování. Je neviditelný, bez zápachu, a proto je obtížně zjistitelný. Nebezpečnost otravy oxidem uhelnatým spočívá v její nenápadnosti. Počáteční příznaky si člověk s otravou obvykle nepojí a uvědomí si je ve chvíli, kdy už může být pozdě. Prvními příznaky otravy CO je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.
Dalšími příznaky při závažnější otravě jsou křeče, poruchy vědomí až bezvědomí.
V poslední fázi otravy následuje zástava dechu a krevního oběhu. Typickým znakem při otravách CO je červené zbarvení pokožky, především v obličeji.
První pomoc spočívá zejména v přivolání pomoci, vyvětrání místnosti, nejlepší je opustit místnost, byt atd., dostat postižené na čerstvý vzduch a přivolat záchrannou službu. 

Zdroj údajů: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek