_Alkohol, kouření, drogy

Alkohol, kouření, drogy
Datum publikace: 11.04.2010

Význam životního stylu pro budoucí těhotenství bývá jak přeceňován, tak podceňován. Plánování těhotenství je idelální dobou k posouzení životního stylu, odstranění či omezení nezdravých návyků. Zároveň je optimální dobou k případné intervenci, protože měnit každodenní návyky až v těhotenství bývá obtížné a může přijít i pozdě.

Alkohol

V našich zemích je alkohol blahosklonně tolerovanou drogou, jejíž povšechně devastující účinky jsou bagatelizovány. Je to zejména tím, že na alkohol vzniká návyk většinou pomalu a důsledky alkoholového návyku nejsou na první pohled tak patrné. Alkohol je dnes nejčastější příčinou duševního zaostávání plodu. Vedle toho je konzumace alkoholu dávána do souvislosti se spontánním potratem, odloučením placenty, poruchami výživy plodu, zvýšenou úmrtností plodu, poruchami chování a dysfunkcí centrálního nervového systému.
Snáze vysvětlíme potřebu abstinence ženě, která pije alkohol příležitostně, než ženě, která má problémy s alkoholem. Ideální by bylo vysvětlit potřebu abstinence ještě před těhotenstvím, ale u problémové osoby je jistá naděje, že právě těhotenství může být impulsem ke změně chování.
Fetální alkoholový syndrom, který vzniká u plodů alkoholiček se projevuje poruchou růstu, mentálními poruchami a vadami obličeje. Teoretická hranice bezpečné konzumace alkoholu existuje, ale není potvrzena. Fetální alkoholový syndrom (FAS) se vyvine u plodů těhotných, které konzumují přibližně více jak 3 sklenky tvrdého alkoholu denně. FAS se také dělí do několika stupňů, právě podle závislosti na konzumované dávce. Pití alkoholu během prvního trimestru je spojeno s psychickými poruchami, růstová retardace a neurologické poruchy se projevují při pití ve II. a III. trimestru. 

Kouření

Kouření má povšechně negativní vliv na těhotenství i plod. Ženy, které přestanou kouřit před koncepcí, snižují riziko obtíží s početím, předčasného odtoku plodové vody, předčasného porodu a nízké porodní váhy plodu. Míra nebezpečnosti asi souvisí s dávkou: čím více žena kouří, tím více je těhotenství ohroženo. Lékař by měl vyvinout úsilí, aby vysvětlil ženě, jaké ohrožení znamená kouření pro plod. Vedle aktivního kouření je důležité zmínit tzv. pasivní kuřáctví. Je stejně nebezpečné jako aktivní kouření. Zatímco v zemích jako je Itálie, Francie, Anglie, Španělsko a Německo (tj. populace čítající několik set milionů) je kouření v restauracích a pracovištích zakázáno, u nás asi díky korupci, je kouření stále zákonem na mnoha místech povolené. V současnosti naštěstí přibývá nekuřáckých pracovišť a co zejména: každý má právo na „nekouření“, tj. kuřáci už nemají právní oporu v tom, aby jejich spolupracovníci byli nuceni sdílet jejich závislost. Kouření se však netýká jen pracoviště, protože kuřáci jsou i v domácnosti. Proto je někdy třeba provést pohovor i za přítomnosti manžela.
Hlavními projevy tzv. fetálního tabákového syndromu (FTS) jsou růstová retardace, zvýšené riziko potratu, vyšší perinatální úmrtnost a vliv na poporodní vývoj. V literatuře jsou dobře dokumentovány změny na plodu ve vztahu k počtu vykouřených cigaret. Čím více žena kouří, tím nižší je porodní váha. Kuřačky mají na 50% sníženu pravděpodobnost uhnízdění oplodněného vejce a následného zdárného těhotenství. 
Rizika kouření pokračují i po porodu. Syndrom náhlého úmrtí plodu (SIDS) se vyskytuje u kuřaček dvakrát častěji. Zdá se, že čím více lidí v rodině kouří, tím je vyšší incidence SIDS. Asthma a i nižší funkční kapacita plic je častější u dětí kuřaček a kuřáckého prostředí.

Drogy

Pervitin, extáze, kokain či heroin jsou drogy, o kterých slyšíme denně v médiích. Ruku v ruce s užíváním drog přicházejí další extrémně rizikové faktory pro těhotenství, jako jsou infekční onemocnění matky (syfilis, AIDS, hepatitida B, C). Ženy s údajem o užívání drog v anamnéze mají větší sklon k pití alkoholu a kouření cigaret a častěji trpí poruchami výživy. A co je nejhorší- jejich děti se rodí s abstinenčními příznaky, tj. již v děloze se stanou „feťáky proti své vůli“.  

Domácí násilí

Pozornost domácímu násilí je u nás mediálně poměrně nová, i když nelze pochybovat o tom, že k domácímu násilí u nás dochází stejně jako jinde ve světě. Lékař by měl při podezření, že je žena ohrožována využít svých možností k oznámení a prověření stavu orgány státní správy, či nabídnout možnost pomoci svépomocných organizací. Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo 11 neziskových organizací z různých regionů České republiky. Podrobnosti naleznete na www.stopnasili.cz. Ženy, které udávají fyzické, sexuální nebo duševní násilí během těhotenství, rodí častěji děti s nízkou porodní hmotností. Napadení může vážně ohrozit jak matku tak plod: odloučení placenty, krvácení, trhlinu jater a sleziny, či předčasný porod.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek