_Bakteriální onemocnění v těhotenství

Bakteriální onemocnění v těhotenství
Datum publikace: 16.05.2011

Pokud žena v těhotenství onemocní, většinou propadne strachu a panice. Obává se nejen o své zdraví, ale i to, jak nemoc může zasáhnout vyvíjející se plod. Jak mohou těhotenství ohrozit bakteriální infekce?

Infekční nákazy můžeme dělit podle původce jejich onemocnění. Základní rozděleni je na infekce

  • virové
  • bakteriální
  • chlamydiové
  • mykoplazmatické
  • mykotické
  • parazitárn

V této kapitole se budeme věnovat infekcím způsobeným bakteriemi.

Stafylokokové infekce

Stafylokoky patří do skupiny grampozitivních bakteriií, jsou kulovitého tvaru a pod mikroskopem vypadají jako skupinky hroznů. Zdrojem jejich infekce je vždy nemocný člověk. Za běžných podmínek jsou běžnou součástí mikroflóry sliznic a pokožky. Při oslabení organismu pak v těle způsobují hnisavé záněty tkání. Stafylokoky nejčastěji bývají příčinou hnisajících ran na kůži, způsobují záněty a infekce močových cest, horních i dolních cest dýchacích a způsobují celou řadu dalších zdravotních potíží. K léčbě stafylokokových infekcí se používají antibiotika, problém v léčbě může nastat tehdy, pokud je bakterie vůči nasazenému léku rezistentní (odolná).

Těhotenství
Infekce stafylokoky patří mezi časté infekce a nevyhýbají se ani těhotným ženám. Pokud dojde k průkazu této infekce, je třeba, aby těhotná dostala antibiotika bezpečná v těhotenství. Zanedbání stafylokokové infekce může vést k vážnému ohrožení těhotenství a může být rizikem i pro plod.

Šestinedělí
V souvislosti s mateřstvím se může u žen objevit stafylokokový zánět prsu, stafylokok může být i příčinou komplikovaného hojení poporodních ran. Pokud žena kojí, dostává v případě nákazy léky, které jsou bezpečné pro dítě.

Novorozenec
U novorozenců stafylokoková infekce nejčastěji způsobuje hnisavý zánět očí, případně zánět dýchacích cest. Ve vážných případech může nákaza vést až k sepsi. Zvlášť nebezpečný může být tzv. zlatý stafylokok – stafylokok aureus.

Streptokokové infekce

Streptokoky patří do skupiny tzv. grampozitivních bakterií, jsou kulovitého tvaru a pod mikroskopem vytvářejí charakteristické řetízky. Streptokoky se rozdělují do několika skupin, z hlediska nákazy jsou pro člověka zásadní skupiny A a B. V souvislosti s komplikacemi v těhotenství a mateřství jsou významné streptokoky skupiny B, protože jsou jednou z hlavních příčin novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti. Zdrojem infekce je vždy nemocný člověk. Za běžných podmínek jsou streptokoky běžnou součástí mikroflóry sliznic dýchacích cest a úst a vyskytují se i na pokožce. Pokud dojde k oslabení organismu, vyvolávají různá hnisající onemocnění, například záněty nosních dutin, angínu, hnisavé záněty kůže, onemocnění spálou, zánět ledvin a další. Infekcemi streptokokem mohou onemocnět i těhotné ženy, léčba je možná antibiotiky bezpečnými pro graviditu. Pro těhotnou může infekce streptokoky představovat riziko předčasného porodu.

Riziko ohrožení plodu
Vzhledem k tomu, že streptokoky mohou osidlovat i porodní cesty těhotné, je možný přenos z matky na dítě během porodu. V takovém případě jde o časnou infekci a první příznaky infekce u dítěte nastupují během 24 - 48 hodin po porodu. Streptokoky mohou napadnout plíce, srdce či způsobit zánět mozkových blan. Prevencí přenosu stafylokoků na dítě je kultivace - laboratorní vyšetření - na přítomnost těchto bakterií v pochvě ve 36.-37. týdnu těhotenství. Pokud se přítomnost beta hemolytického streptokoka prokáže, léčí se antibiotiky až těsně před porodem, protože pokud by se léčila infekce dříve, nelze vyloučil návrat infekce (nové osídlení streptokokem)

Pozdní infekce u novorozence propuká mezi 5. až 14. dnem života a zdrojem nákazy ve velké většině případů bývá jiný novorozenec. Nemoc může způsobit zánět mozku a záněty kloubů a může dítě ohrozit na životě.

Bakteriální vaginóza

Bakteriální vaginóza je označení pro stav, kdy v pochvě dojde k poruše bakteriální rovnováhy. Tedy ke snížení počtu laktobacilů – bakterií, které zajišťují kyselost poševního prostředí. Důsledkem bakteriální vaginózy je přemnožení různých druhů patogenních bakterií v pochvě. Bakteriální vaginóza se může projevovat výtoky, ale může probíhat i zcela bezpříznakově. Pro těhotenství znamená vyšší riziko předčasného porodu infikováním plodových obalů, což může vést k jejich prasknutí a odtoku vody plodové. Samotný zánět může také vyvolat nástup kontrakcí děložních a předčasný porod. Léčba je možná pomocí místních antibiotik.

Lymeská borellióza

Nemoc způsobuje bakterie Borrelia burgdorferi, která je nápadně podobná vyvolavateli syfilis, Treponema pallidum. Infekce se do těla dostane přenosem z přisátého klíštěte. Nemoc probíhá v několika stádiích a zasáhnout může kůži, klouby, nervový systém, srdce a další orgány. Toto onemocnění je známo od 80.let minulého století a zejména v neurologii byla identifikace tohoto původce téměř revolucí. Do té doby nevysvětlitelné těžké neurologické poruchy náhle měly známého vyvolavatele a tudíž se mohly začít i léčit. U těhotných se naštěstí souvislost s onemocněním plodu a vlivem na těhotenství neprokázala. Nicméně těhotnou ženu, která onemocní lymsekou boreliózou je třeba léčit antibiotiky, obdobně jako v netěhotném stavu.

Kapavka

Patří mezi pohlavní nemoci, tj přenáší se pohlavním stykem. Jejím původcem je bakterie Neisseria gonorrhoeae. Patří k povinně hlášeným onemocněním. U žen akutní kapavka se může projevit jen přechodným výtokem a může přejít v chronický příznakový zánět. Může být omezena na močovou trubici, která je u ženy krátká a proto žena nemusí mít žádné obtíže. Proto také chronicky nakažené (infikované) ženy nevyhledávají lékaře. Současně se případně nakazí další sexuální partneři. Při neléčeném onemocnění se může dojít rozšíření zánětu do pochvy a potom výše na dělohu, vejcovody a vaječníky, může být příčinou rozsáhlého pánevního zánětu. Důsledkem je potom neprůchodnost vejcovodů, bránící otěhotnění, či zvýšené riziko mimoděložního těhotenství. U mužů, na rozdíl od žen, se projevuje zjevným, hnisavým výtokem z močové trubice, při neléčeném onemocnění se infekce šíří na prostatu a nadvarle. Opakovaná infekce i u mužů bývá spojována se vznikem neplodnosti. Na internetu je široká plejáda obrazové dokumentace.

Kapavka - mikroskopický obraz
Kapavka - mikroskopický obraz

Infekce během těhotenství může způsobit řadu komplikací – například potrat, či předčasný porod. Obojí je způsobeno rozšířením infekce na plodové obaly, které v důsledku infekce prasknou. Nemocí matky je ohrožen i plod, který se může infikovat během porodu. Přenost infekce na oční spojivky u novorozence způsobuje slepotu. Preventivně se proto všem dětem bezprostředně po porodu dezinfikují oči očními kapkami. Infekce u novorozence může způsobit také  zánět středouší a zánět pohlavních orgánů.

Syfilis

Patří mezi sexuálně přenosné choroby, tj. přenosné pohlavním stykem. Jejím původcem je spirocheta Treponema pallidum. Patří k povinně hlášeným onemocněním. Do objevu antibiotik byla smrtelným onemocněním.

Nemoc má několik stádií:

  • První stádium se demonstruje vznikem tvrdého vředu v místě vniku infekce do organismu a zduřením místních uzlin (tvrdý vřed nebolí).
  • Druhé stádium se projevuje jako neurčitá vyrážka, ekzém či různé změny na kůži.
  • Třetí stádium přichází po různě dlouhém bezpříznakovém období (může trvat i několik let), projevuje se jako progresivní paralýza, jako specifický zánět  (se známým vyvolavatelem ) některého orgánu či tkání.

Neléčená nemoc končí smrtí. Dokonalý průběh nemoci byl demonstrován například ve filmu Petrolejové lampy od Juraje Herze, kde touto nemocí onemocněl hlavní protagonista, ztvárněný Petrem Čepkem.

Nejčastějším způsobem přenosu je pohlavní styk a sexuální aktivity, z hlediska těhotenství je pak možný od pátého měsíce těhotenství přenos z matky na plod. K tomuto přenosu nákazy může dojít během těhotenství  přes placentu, nebo během porodu. Syfilis může způsobit vážné postižení dítěte. Nejčastěji jsou postiženy kosti, typický je sedlovitý nos a v pozdějším věku soudkovité řezáky. Mezi další postižení patří hluchota a poškození nervového systému. U neléčených těhotných žen syfilida představuje vysoké riziko poškození plodu.

Každá těhotná by měla podstoupit vyšetření na syfilis dvakrát za těhotenství, na začátku a na konci, protože nemoc nemusí být na samém začátku těhotenství ještě detekovatelná. Léčba syfilidy v časném stádiu je možná pomocí antibiotik.

V zemích bývalého Sovětského svazu je výskyt syfilis podstatně vyšší než býval u nás. S rozvojem turistiky z těchto oblastí a rizikovým chováním dnes riziko nákazy významně stouplo. Na rozdíl od AIDS je syfilis v počátečních stádiích léčitelná a proto je včasná diagnostika důležitá. Na internetu je bohatá obrazová dokumentace.

Listerióza

Listererióza je bakteriální infekční onemocnění, jež je způsobeno bakterií Listeria monocytogenes. Je poměrně vzácnou infekcí. Přenos listeriózy je možný přes nakaženého jedince, ze zvířat, nebo z infikovaných potravin, nejčastěji z nevhodně zpracovaného mléka, špatně tepelně zpracovaného masa nebo ze špatně omyté zeleniny hnojené hnojem. U zdravých jedinců může nemoc probíhat bezpříznakově, nebo jen s mírnými potížemi jako je bolest hlavy, zvýšená teploty, bolest břicha, či průjem. U oslabených jedinců, chronicky nemocných, dětí a starých lidí může způsobit vážné zdravotní komplikace. Zvlášť nebezpečná je nákaza listeriózou v těhotenství. Bakterie totiž mohou krevní cestou v těle ženy doputovat až k placentě, kterou mohou dále prostoupit k plodu. Infekce může vést k potratu, předčasnému porodu, vážnému poškození nervového systému dítěte či jeho úmrtí. Nemoc je léčitelná antibiotiky, u těhotných je však nutné k zabránění ztráty těhotenství, či postižení plodu, léčbu nasadit velmi brzy po nakažení.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek