_Mohou děti podstoupit vyšetření pomocí záření?

Mohou děti podstoupit vyšetření pomocí záření?
Datum publikace: 31.12.2013

Rozstonalo se vaše dítě a lékaři vás posílají na vyšetření PET či CT? Pokud se tak stane a obáváte se množtsví použitého radioaktivního záření, jsou vaše obavy zbytečné. Tato diagnostická metoda je bezpečná a vašemu potomkovi nijak neublíží.

 

Jaký je rozdíl mezi PET vyšetřením a CT?

Při CT vyšetření (počítačová tomografie angl.Computed Tomographyse) se využívají rentgenové paprsky a výsledkem je zobrazení anatomie zkoumaných orgánů. Při této metodě může být aplikována kontrastní látka pro zlepšení rozlišení vyšetřovaných struktur.
CT vyšetření je u nás dostupné na mnoha místech a poskytuje ho řada zdravotnických zařízení a v přídadě potřeby je možné jím bezpečně vyšetřit i děti.

Jak nás ozáří CT vyšetření: 

  • vyšetření hlavy - 2,3 milisieverty (mSv)
  • vyšetření hrudníku  -  8 mSv
  • vyšetření břicha nebo pánve 10 mSv

Jen pro srovnání lze uvést, že přírodní ozáření člověka žijícího v ČR je v průměru 3,2 mSv za rok.

 

Pozitronová emisní tomografie (PET) je jednou z nejmodernějších zobrazovacích metod v nukleární medicíně.
PET vyšetření je založeno na tom, že radiofarmakum podané pacientovi (nejčastěji formou injekce) se rozsáhleji vstřebává v tkáních, které danou látku zvýšeně vyžadují, což jsou hlavně nádory a metastázy.
Pomocí speciální PET kamery lze po aplikaci této látky sledovat místa, kde se radioaktivní látka hromadí. Radioaktivní látky používané při PET diagnostice se následně v lidském organizmu syntetizují na látky tělu vlastní (např. glukóza nebo voda) a jsou tedy neškodné.
Pro dětské pacienty se přepočítává doporučená dávka radiofarmaka tak, aby odpovídala hmotnosti každého pacienta.
Nejběžnějším rutinně používaným PET radiofarmakem je glukóza značená radionuklidem 18F  (zkratka FDG).
PET vyšetření trvá včetně přípravy pacienta zhruba 2 až 3 hodiny a lze jej absolvovat buď na odděleních nukleární medicíny tam, kde mají k dispozici PET kameru (například v Hradci Králové, Olomouci, Novém Jičíně, Plzni nebo pražské VFN), nebo v jednom ze tří PET center: Nemocnice Na Homolce, MOÚ Brno a v budoucnu i v areálu ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež). 

Jak nás PET vyšetření ozáří:

  • při vyšetření části těla absorbuje organizmus dávku záření v hodnotě 9 mSv
  • při jednorázové diagnostice celého těla je tato hodnota 15 mSv.

 

Rozdíl mezi scintigrafií, CT, magnetickou rezonancí a PET

Scintigrafie je zobrazovací metoda využívající gama záření. Pro zobrazení funkce určitých orgánů se pacientovi před vyšetřením podá (většinou nitrožilně) radioaktivní látka a speciální gamakamera potom zobrazí prostorové rozložení této látky v těle. Zatímco scintigrafie (nebo gamagrafie) poskytne lékařům pouze snímky v dvojrozměrné kvalitě, tak CT a pozitronová emisní tomografie (PET) dokážou nasnímat vyšetřovanou oblast trojrozměrně.
PET zobrazuje funkci vyšetřované tkáně a umožňuje posoudit metabolizmus.
CT dokáže zobrazit anatomii zkoumaných orgánů. Pomocí PET lze zachytit problém ještě dříve, než jej dokáže zobrazit CT (např. metastázy).
Metodu PET je navíc možné použít i tam, kde by se pomocí vyšetření CT nebo magnetické rezonance (MRI i MR) výsledky vůbec nezískaly (např. některé neurologické diagnózy).
Magnetická rezonance (MRI) je vyšetřovací technika určená k zobrazení vnitřních orgánů a je založená na působení silného magnetického pole. V mnoha případech jsou CT a MRI alternativními způsoby vyšetření, nelze to ale tvrdit obecně. 
Magnetická rezonance nevyužívá radioaktivní záření a lze ji považovat za méně zatěžující než CT. Je také přesnější než CT při zobrazování měkkých tkání a vyšetřování některých neurologických diagnóz.

Článek vznikl ve spolupráci s Mmr. Janou Rozenovou, specialistkou na radiofarmaka z ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu)

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek