_Klíšťová encefalitida může být příčinou poruch učení u dětí

Klíšťová encefalitida může být příčinou poruch učení u dětí
Datum publikace: 11.02.2013

Dlouhodobý trend výskytu klíšťové encefalitidy je vzestupný. Důvodem je především to, že dochází k rozšíření lokalit, na nichž se vyskytují infikovaná klíšťata.

Klíšťová encefalitida patří mezi virová infekční onemocnění. K jejímu přenosu dochází z nakaženého klíštěte, případně z klíštěcí nymfy. „Pokud dojde k přisátí parazita, tak do dvou hodin od přisátí dochází k prostupu virů z klíštěte do organismu,“ říká docent MUDr. Rastislav Maďar, vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Ostravě-Hrabůvce.
Klíště či nymfa se nejčastěji přisávají v místě kožních záhybů, pod spodním prádlem, a u dětí je velmi častou lokalitou vlasatá část hlavy. Obecně se však může přisát na jakoukoli část lidského těla.

Jak nákaza probíhá

První příznaky onemocnění nastupují 1-3 týdny po infekci a velmi se podobají běžné chřipkové nákaze. Tato fáze sama odezní a stav nakaženého se zlepší. Doba vymizení příznaků může být různě dlouhá a pohybuje se od jednoho do dvaceti dní. Poté přichází u části postižených druhá fáze, při které je již napaden centrální nervový systém.

V této fázi se nemoc projevuje například:

 • Obrnou končetin
 • Třesem končetin
 • Poruchou citlivosti
 • Poruchou mluvení
 • Abnormálními očními pohyby
 • Poruchou sluchu
 • Vysokými teplotami až horečkami
 • Psychickými problémy

 

„U dětí bývá průběh onemocnění méně dramatický, a nedochází u nich tak často k rozvoji zánětu mozku.
Poslední výzkumy ale ukazují, že u dětí může nemoc způsobit celou řadu jiných potíží, které se v minulosti s infekcí nedávaly do spojitosti. Studie ukazují, že děti, které mají poruchu soustředění, poruchu učení či poruchu spánku, mají často v krvi protilátky proti klíšťové encefalidtidě, to ukazuje na to, že děti nákazu prodělaly. A právě prodělání této infekce může stát za vznikem jmenovaných specifických problémů,“ dodává lékař.

Antibiotika na ni neplatí

Vzhledem k tomu, že klíšťová encefalitida je virovým onemocněním, není možné k její léčbě použít antibiotika.
Pokud dojde k nákaze, je léčba omezena především na potlačení symptomů, zajištění dostatečné hydratace a výživy. „Značná část vážně nemocných je s nákazou dlouhodobě hospitalizovaná. Ne zřídka dochází v rozvinuté druhé fázi k tomu, že nemocný musí být napojen na umělou plicní ventilaci,“ dodává lékař.
Možnou prevencí je očkování, které chrání již po druhé dávce vakcíny. „Vakcinovat je možné i malé děti od jednoho roku věku.
U dospělých je očkování téměř bez omezení. U chronicky nemocných je třeba jen konzultace se specialistou na očkování s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
U těhotných žen a žen těsně po porodu v období šestinedělí se vakcinace nedoporučuje.
Pokud nastane situace, že žena otěhotní v období, kdy se předpokládá přeočkování, tak po skončení šestinedělí odebereme krev na protilátky a podle výsledku testu se rozhodne o dalším postupu a určí se zda je nutné očkování začít znovu od první dávky nebo, mnohem pravděpodobněji, dojde k plynulému přeočkování jednou dávkou, která se aplikuje každých pět let.
U kojících žen je přeočkování možné bez omezení,“ doplňuje docent Maďar. 

Očkovací schéma klíšťové encefalitidy

 • První dávka – den 0
 • Druhá dávka – s odstupem 1-3 měsíců
 • Třetí dávka -  s odstupem 5-12 měsíců po druhé dávce
 • 1.přeočkování 3 roky po třetí dávce
 • další přeočkování vždy po 3-5 letech podle věku (kratší intervaly nad 60 let)
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek