_Jak na svět kouká předškolák a školák

Jak na svět kouká předškolák a školák
Datum publikace: 17.07.2012

Pro vývoj zraku a zrakových funkcí, případně pro včasnou diagnostiku očních vad je zásadní období kolem šesti let věku dítěte. Pokud vám dítě říká, že špatně vidí, nebo vy sami máte pochybnosti o ostrosti vidění dítěte, je vhodné vyhledat bez otálení očního specialistu.

Vývoj zraku probíhá od nitroděložního vývoje až po dospělost.
Předškolní a školní období je dobou, během níž dohází u řady dětí k diagnostice očních vad. „V předškolním období jde především o šilhání a tupozrakost. Pro jejich nápravu a úspěšnou léčbu je ideální, aby byly léčeny co nejdříve. Rodiče by proto v tomto věku neměli podceňovat preventivní oční kontroly a měli by své dítě při jakýchkoli pochybnostech nechat vyšetřit očním specialitou,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka z Oční kliniky NeoVize.

Mezi nejčastější projevy špatného vidění patří:

  • mhouření očí
  • častá únava očí
  • špatné pozorování předmětů na dálku (například čísla autobusů)
  • nepoznávání kamarádů a známých na dálku
  • případně zhoršení prospěchu ve škole

Než půjde do školy

V tomto období se rozvíjí především tzv. binokulární vidění - schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět (nerozdvojený). Toto vidění není vrozené, a tak se spolupráce obou očí rozvíjí postupně od kojeneckého věku, uplatňuje se při ní konvergence (souhyb očí) a akomodace (schopnost zaostření na různou vzdálenost). „Určitým vodítkem pro rodiče může být sledování filmů s 3D efektem. Pokud se dítě na tyto filmy dívá rádo, je předpoklad, že vidí dobře na obě oči, pokud se mu takové filmy nelíbí a při jejich sledování udává, že je vidí rozmazaně, je pravděpodobné, že dítě trpí tupozrakostí. V takovém případě je třeba odborné vyšetření, které poruchu spolehlivě odhalí, či vyloučí,“ radí lékařka.
V předškolním věku dítě stále lépe zvládá jemnou motoriku, obkresluje geometrické vzory, porovnává velikost tvarů a předmětů. Ve čtyřech až pěti letech dítě rozlišuje barvy a odstíny a prostorové vidění je již plně vyvinuté. Zrak se u dětí od narození do předškolního období postupně vyvíjí, přičemž vývoj je ukončen v 6-7 letech.

Po šestém roce života

Od narození až do dospělosti oko roste, předozadní délka oční koule (bulbu) roste z původních 16 mm v novorozeneckém období na 23-24 ( až 25) mm. V období okolo šestého, sedmého roku je rozvoj zrakových funkcí ukončen a dítě by mělo vidět stejně ostře jako zdravý dospělý jedinec.
„I po tomto věku však může docházet ke změnám v dioptrických hodnotách oka, ty se postupně ustálí asi ve dvaceti letech života. U dětí se, stejně jako později u dospělých, mohou objevit různé refrakční vady, jsou dokonce poměrně časté, vyskytují se až u 49 % dětí do 15 let,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová .

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek