_Proč ženy pláčou až čtyřikrát častěji než muži

Datum publikace: 13.02.2013

Oční lékaři z mnichovské Ludvíkovy-Maxmiliánovy univerzity zjistili, že ženy pláčou až 64krát do roka, zatím co muži maximálně 17krát. Také délka pláče se u obou pohlaví liší, ženy roní slzy průměrně šest minut, což je zhruba o dvě minuty déle než u mužů. A proč vlastně nejčastěji pláčeme? Výzkum ukázal, že až v 95 procentech je pláč spojený s emocemi.

U dětského pláče rozdíly v četnosti a délce pláče podle pohlaví nejsou. Ty se začnou objevovat až kolem 13 let. Ženy jsou více citově založené a častěji tak slzami projevují své emoce než muži. Kromě věku a pohlaví ovlivňují sklon k pláči i kultura a výchova. 

Slzy jsou je nutné

Pláč ale není jen projevem citů, je i přirozenou ochranou oka.
„Slzy jsou v určitém množství pro zdraví oka nepostradateln,é protože zvlhčují jeho povrch, a zajišťují aby byl hladký a lesklý. To je důležité pro kvalitu vidění a pro to, aby víčko mohlo po oku jemně klouzat. Někteří lidé ale plakat nedovedou,“ vysvětlil MUDr. Pavel Stodůlka, primář oční kliniky Gemini.
Nedostatek slz se vyskytuje například u lidí trpících autoimunitní nemocí zvanou Sjögrenův syndrom, který se častěji se vyskytuje u žen. Plakat paradoxně nemohou někteří pacienti s těžkou depresí, což je způsobeno jejich psychickým stavem. Dále se slzy netvoří při nedostatku vitaminu A nebo vzácněji při nemocích mozku či vzácném vrozeném onemocnění vegetativního systému s názvem familiární dysautonomie či Rileyho-Dayův syndrom.
„Pokud má člověk málo slz nebo jsou nekvalitní, vede to ke zrakovým obtížím, k podráždění oka a zvyšuje se riziko infekce oka, což v extrémních případech může vést až ke slepotě. Paradoxně v počátečních stadiích některých onemocnění, kdy je slz méně nebo nejsou dostatečně kvalitní, může oko po nějakou dobu díky podráždění slzet více,“ říká lékař.

Kde slzy vznikají

Slzy se tvoří v slzné žláze, která je uložena zevně pod horním víčkem a odtékají z oka slznými kanálky v očních víčkách do nosu. Dále v oku existují malé přídatné žlázky, které produkují slzy neustále a zajišťují potřebnou vlhkost povrchu oka, odplavují nečistoty a chrání oko před infekcí.
„Během pláče dochází k vyplavování slz do oka v nadměrném množství, které nestačí odtékat slznými odvodnými cestami do nosu, a slzy přetékají přes okraj víčka na tvář. Protože slzy částečně odtékají do nosu, při pláči nebo po něm lidé často smrkají,“ vysvětluje primář Pavel Stodůlka.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek