_Jak dlouho po porodu odejít domů?

Jak dlouho po porodu odejít domů?
Datum publikace: 25.07.2013

Také jste se divily, jak šla rychle Kate, vévodkyně z Cambridge, po porodu domů. Jak je to možné, že u nás jsou rodičky v porodnicích 3 a více dnů po běžném spontánním porodu? Je to tím, že nejsou urozené, nebo jsou důvody jiné? Zeptali jsme se porodníka a gynekologa prof. MUDr. Pavla Caldy.

Délka pobytu v porodnicích v ČR je obecně delší, než např. ve Spojených státech, či některých evropských zemích. Zatímco v USA odcházejí ženy po nekomplikovaném porodu za 24-48 hodin, u nás není obvyklé, že by porodnici opustily dříve jak za 3 dny." popisuje profesor Calda.Pro některé rodičky, zejména ty, co rodí poprvé, je to s výhodou, protože se naučí kojit, zacházet s miminkem a odpočinou si po porodu. Na druhé straně jsou rodičky, které jsou již druhý den naprosto v pořádku a rády by odešly domů - a to je u nás problém. Náš systém zdravotní péče totiž nezajišťuje péči o novorozence v domácím prostředí. Většina mateřských komplikací nastává obvykle během prvních hodin po porodu. Jinak je tomu u novorozence- tam trvá adaptace několik dnů. U některých se rozvíjí poporodní žloutenka, která vrcholí třetí den po porodu a její léčba vyžaduje tzv. fototerapii. Neléčená může novorozence vážně poškodit. Současně dochází k váhovému úbytku a teprve když začne žena řádně kojit, většinou 3 den po porodu, začne novorozenec přibírat na váze. I vrozené vady se často objevují až několik dní po porodu. Součástí péče o novorozence během pobytu v porodnici je i vyhledávání závažných chorob. Prostě novorozenec potřebuje prvé dny po porodu většinou více péče než matka. Zatímco v řadě zemí je zajištěna kvalifikovaná profesionání domácí péče velmi záhy po porodu, u nás tato možnost není a proto zůstávají rodičky v porodnici déle." říka profesor Calda.

U následníka trůnu asi nebyly ve hře ekonomické otázky - královská rodina rodí v St Mary's hospital v Londýně, v soukromém křídle, kde vedle nejlepšího profesionálního lékařského zabezpečení je i odpovídající komfort. Nicméně lze ocenit, že vévodkyně nerodila v improvizovaných podmínkách doma, ale využila služeb porodnice, kde zůstala jen o něco více jak 24 hodin. Nicméně lze předpokládat, že se jí dostane profesionální domácí péče, která vyloučí jakákoli rizika pro ni, či pro následníka trůnu.

Z uvedeného vyplývá, že délka pobytu v porodnici má dva aspekty: medicínsko-organizační a ekonomický. Má-li být zajištěno bezpečí matky a novorozence, vyžaduje časné propuštění pokračování odborné péče doma. To v některých zemích zajištěno je, u nás nikoliv. Ekonomický aspekt je zřejmý: zatímco u nás je porodnice nejlevnějším hotelem, kde cena ubytování je řízena centrálně a neodpovídá skutečným nákladům (dá se hovořit přímo o dumpingových cenách za ubytování v porodnici), je v zahraničí pobyt v nemocnici účtován v reálných cenách, někdy i řádově vyšších než u nás. Z toho vyplývá, že je pro plátce zdravotní péče (ať už je to pojištovna či samoplátce) levnější, zaplatit odbornou péči doma (kde odpadá platba za ubytování a stravování). V důsledku to znamená, že se rodička dostane domů dříve a nemusí čekat na novorozence v porodnici, jak je zatím u nás běžné. U nás je v reálných nákladech návštěva šestinedělky v místě bydliště dražší, než její celodenní pobyt v nemocnici.

Lékaři v St Mary's hospital v Londýně měli jediný, ale stejný úkol jako u kterékoliv rodičky: zajistit zdravý průběh adaptace novorozence a bezpečné šestinedělí pro matku Kate, vévodkyni z Cambridge. Postupovali velmi rozvážně a dokonce i pod neuvěřitelným tlakem nechali porodit Kate spontánně! To je v době, kdy v některých zemích rodí třetina i polovina žen císařským řezem, velmi chvályhodné. Dokázali tím, že to, že si to někdo může finančně dovolit, neznamená, že by neměl zvolit přirozenou cestu porodu. A to je také velmi dobrá zpráva pro Anglii a skvělý příklad pro ostatní porodnice a rodičky na celém světě.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek