_I malé dítě může podstoupit celkovou anestezii

I malé dítě může podstoupit celkovou anestezii
Datum publikace: 12.11.2015

Výkon podstoupený v celkové anestezii dnes není ničím výjimečným. Čísla ukazují, že v České republice ročně podstoupí výkon v celkové anestezii 850 tisíc pacientů, z toho je anestezie podána přibližně 100 tisícům pacientům v dětském věku.

 

Celková anestezie u mnoha rodičů budí obavy, nedůvěru někdy až hrůzu. „Lidé se obávají
z důvodu neznalosti věci, mají strach z toho, aby anestezie nějak nepoškodila zdraví jejich dětí, bojí se samozřejmě i výkonu, pro který je dítěti anestezie podávána. Ten strach je komplexní a z lidského hlediska zcela pochopitelný.“ Říká MUDr. Jan Brázda z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Mělník.

Jaké jsou nejčastější důvody, pro které je dětem podávána celková anestezie?

Celková anestezie je dětem podávána nejčastěji z důvodu chirurgického operačního řešení různých onemocnění a také v souvislosti s mnoha vyšetřeními. Z vyšetření je možné jmenovat například RTG, CT, MR, endoskopická vyšetření a podobně.

Před anestezií je nutné nějakou dobu nejíst a nepít. Jak dlouho předem je nutné tato opatření dodržovat v případě dětí?

Lačnění dětí pro čiré tekutiny je 2 hodiny, pro kojení 4 hodiny, poslední tuhá strava večer před plánovaným výkonem.

Co by měli vědět rodiče, jejichž dítě bude podstupovat celkovou anestezii?

Rodiče by měli být podrobně a srozumitelně seznámeni co jejich potomka v nemocnici čeká. Pečlivě se na nejasnosti vyptat. Jen tak si mohou vybudovat důvěru ve vysoce profesionální týmy, které se o zdraví jejich ratolesti starají. Dále by neměli lékařům zamlčet žádné zdravotní obtíže svého dítěte
a neopomenout by neměli a ani dědičné nemoci.

Část obav z celkové anestezie pramení ze strachu z nežádoucích účinků. Častý je zejména strach z poškození mozku. Je nutné se tohoto bát?

Závažné komplikace v souvislosti s anestezií jsou naprosto ojedinělé, stejně tak poškození mozku.

Jaká rizika skrývá celková anestezie?

Mezi méně závažné patří například poškození mléčných zubů při zajištění dýchacích cest, opakovaný vpich při zajištění žilního přístupu či spasmus dýchacích cest po tracheální intubaci. Závažné komplikace jsou vzácné.

Pokud dítě podstupuje celkovou anestezii, v jakém okamžiku je možná přítomnost rodičů?

Přítomnost rodičů je většinou možná bezprostředně před začátkem a po ukončení výkonu a anestezie. Samozřejmě je třeba respektovat pravidla na konkrétním pracovišti i charakter vyšetření či výkonu.

Jak dlouho trvá, než se dítě po narkóze může „postavit“ na vlastní nohy, kdy se může samo najíst a napít?

3-4 hodiny po nekomplikované anestezii můžeme přistoupit k opatrnému podání tekutin s ohledem na typ výkonu a doporučení ošetřujícího personálu. Se stojem je to obdobné.

Anestezie není pouze celková. Ve stomatologii, dermatologii a dalších oborech je hojně používaná lokální anestezie. Jak moc často se tento druh znecitlivění týká dětí?

Svodné znecitlivění se používá s výhodou i v chirurgických oborech, dovoluje snížit dávky celkových anestetik, opioidů, zlepšuje analgezii s minimem vedlejších účinků. Zavádí se vždy v celkové anestezii. Používá se stále častěji.

Jsou nějaká rizika lokální anestezie?

Závažná rizika (např. alergická reakce) jsou ojedinělá. Méně závažná (opakovaný vpich, nechtěná punkce cévy či neúspěšná blokáda) jsou také zřídkavé.

Moderní je dnes i epidurální anestezie. Týká se i dětských pacientů?

Epidurální anestezie a analgezie patří k nejčastěji užívanému způsobu svodné anestezie u dětí.

Pokud se rodiče dozví, že jejich dítě má podstoupit některou z anestezií. Jak se má zachovat, aby v dítěti zbytečně nevyvolalo strach?

Hlavně zachovat klid a nechat si při nejasnostech poradit od lékařů. Potomka nijak nevylekat.

 

Co je anestezie?

Slovo anestezie znamená znecitlivění. V případě celkové anestezie jde o vyřazení veškerého vnímání
a to jak smyslů, tak bolesti ošetřovaného pacienta. Jsou vyřazeny i všechny svaly ošetřovaného. Při celkové anestezii je pacient léky naveden do umělého spánku. Celkovou anestezii může provádět pouze lékař – anesteziolog. Jeho úkolem je, aby operační zákrok byl pro pacienta co nejméně nepříjemný, zatěžující a bolestivý.

Věděli jste že:

  • Záznamy o pokusech provedení celkové anestezie se datují do doby 3 500 př. n. l., do dob Sumerů či Babyloňanů, kteří za tímto účelem používali opiáty z mléka nedozrálých makovic.
  • Poprvé podal pacientovi éterovou narkózu americký zubař William T. G. Morton 16. října roku 1846.
  • V České republice anestezii poprvé použil Celestýn Opitz v Nemocnici Milosrdných bratří
    v Praze Na Františku již 7. února 1847.
  • Prvním použitým celkovým anestetikem byl ether, který se však už pro své nežádoucí účinky nepoužívá.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek