_U které pojišťovny je pojištěn novorozenec? U stejné jako jeho maminka

U které pojišťovny je pojištěn novorozenec? U stejné jako jeho maminka
Datum publikace: 24.11.2015

Některé maminky nevědí, k jaké pojišťovně bude přihlášeno jejich novorozené miminko. Zákon toto ale jasně definuje. Novorozenec je přihlášen ke stejné pojišťovně, u jaké je jeho maminka v době porodu.

„Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví i výjimky z tohoto pravidla. Jednou z nich je právě registrace novorozence. Při narození dítěte zákon neumožňuje uplatnit právo na výběr zdravotní pojišťovny a dítě se dnem narození stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození,“ vysvětluje Oldřich Tichý tiskový mluvčí VZP.

Pouze v případě, že matka není součástí systému veřejného zdravotního pojištění (např. pokud je cizinka, která je v ČR jen komerčně pojištěna), a otec ano, stává se dítě pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je jeho otec. To je novinkou letošní novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je účinná od 1. 9.

Pojištěncem je,  ale musíte ho i přihlásit!

„Připomínáme, že dítě se sice stává pojištěncem matčiny pojišťovny ze zákona, automaticky, ale jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník je povinen ho přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny do 8 dnů ode dne narození. Je třeba mít s sebou doklad o rodném čísle dítěte, rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ, a doklad rodném čísle, příjmení a jménu matky, k ověření průkaz totožnosti, kopie rodného listu a podobně,“ říká  Tichý.

Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku je přitom nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.
Třeba je také nezapomenout nahlásit změnu pojišťovny v porodnici, pokud k této změně došlo během těhotenství. O změně by samozřejmě měli být informováni i další lékaři ženy.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek