_I v nemocnici se můžete nakazit

I v nemocnici se můžete nakazit
Datum publikace: 28.06.2011

Podle zahraničních odhadů je na světě každý den cca 1,4 milionu lidí léčeno pro infekci, kterou získali během pobytu v nemocnici. V rozvinutých zemích je výskyt tzv. nosokomiálních (nemocničních) infekcí u 5 až 10 % všech hospitalizovaných, u pacientů přijímaných na jednotky intenzivní péče je to 15 až 40 %. Přitom nosokomiální infekce mohou výrazně zkomplikovat pobyt pacientů v nemocnici a není vzácné, že vedou i k jejich úmrtí.

Prevence infekce

Nejvýznamnějším nástrojem prevence nemocničních infekcí je mytí a dezinfekce rukou nemocničního personálu. Provedené studie bohužel ukazují, že v praxi si personál ruce řádně umývá či dezinfikuje nedostatečně. Každý zdravotník (lékař, sestra, sanitář aj.) si musí před manipulací s pacientem řádně omýt ruce nebo si je vydezinfikovat alkoholovou dezinfekcí, která je umístěna buď na pokoji pacientů, před vstupem do místnosti nebo ji mají zdravotníci u sebe. Je velmi obtížné, aby nemocnice zajistily trvalou kontrolu nad dodržováním této povinnosti. Je proto na místě, abyste se nebáli slušně a nekonfrontačně zdravotníků zeptat např. „Neviděla jsem vás dezinfikovat si ruce, nevadilo by vám udělat to nyní?“ Pokud se příslušná osoba ohradí, řekněte „Je mi líto, ale protože vím, jak vysoký je výskyt nemocničních infekcí, nepřeji si, abyste se mne (mého dítěte, manžela apod.) dotkla, aniž jste si předtím umyla či vydezinfikovala ruce, případně použila čistý pár rukavic.“ Pokud ani poté personál nezareaguje, požádejte o přivolání nadřízeného.

Pokud na některých pracovištích (obvykle na jednotkách intenzivní péče) nosí personál gumové rukavice, musí si je měnit vždy, když přechází k jinému pacientovi (nestačí ruce v rukavicích umýt).

Izolace pacientů

Při vstupu na některá pracoviště jsou návštěvníci nuceni se převléknout, vzít si jednorázové návleky na obuv a vydezinfikovat si ruce. Jedná se obvykle o jednotky intenzivní péče či o vstup k pacientům, kteří jsou izolováni, protože u nich propuklo infekční onemocnění, či z jiných důvodů (např. pacienti s oslabením imunity).

Určitě je na místě předepsané postupy při převlékání dodržet. Ve vlastním zájmu však dbejte na to, aby se stejně chovali všichni zdravotníci, kteří k pacientovi vstupují – častým zlozvykem totiž bývá uplatňování výše uvedených tzv. bariérových opatření jen u návštěvníků, zatímco personál se pohybuje mezi izolovanou a neizolovanou částí pracoviště, aniž by jakákoli opatření učinil. Takové chování představuje vysoké riziko pro pacienty a je na místě ihned se ozvat a případně o tomto nedostatku promluvit s vedoucím daného pracoviště.

(zdroj MZČR)

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek