_

Pomoc v mateřství

Znáte práva pacienta?

Znáte práva pacienta?

Víte, jaká máte jako pacient práva? Možná by se vám jejich znalost mohla někdy hodit. ... celý článek 


Jak se na pobyt v nemocnici připravit

Jak se na pobyt v nemocnici připravit

Jdete do nemocnice? Kromě osobních věcí se vybavte raději i léky, které užíváte. Naopak, cennosti nechejte doma. ... celý článek 


Úprava pracovní doby v rodičovství

Úprava pracovní doby v rodičovství

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců/zaměstnankyň do směn též k potřebám zaměstnankyň/zaměstnanců pečujících o děti. ... celý článek 


Kdy máte nárok na pracovní volno

Kdy máte nárok na pracovní volno

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance/zaměstnankyně v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než deset let nebo jiného člena domácnosti a po dobu péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy, v jejichž péči dítě jinak je, nebo jestliže osoba, jež jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření), popřípadě se podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance/zaměstnankyně.  ... celý článek 


Šestero dobrých rad pro pacienty

Šestero dobrých rad pro pacienty

Nevíte jak se máte chovat ke svému lékaři? Tady je šestero rad, které vám komunikaci mohou usnadnit. ... celý článek 


Co vás čeká po přijetí do nemocnice

Co vás čeká po přijetí do nemocnice

Následující text by měl poskytnout alespoň základní informace o organizaci práce nemocničního oddělení a především o tom, na co existuje nárok a na co si dát v roli pacienta (či pacientova příbuzného nebo blízkého) pozor. Přijetí do nemocnice není příjemná záležitost – ať se jedná o pobyt plánovaný nebo se jedná o akutní stav, který si hospitalizaci vyžádal. Příchod do neznámého prostředí přirozeně vyvolává úzkost a nejistotu. ... celý článek 


Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. ... celý článek 


Mateřská dovolená

Mateřská dovolená

Zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. ... celý článek 


Umíte si vybrat nemocnici?

Umíte si vybrat nemocnici?

Čeká vás pobyt v nemocnici? Jejímu vývěru věnujte patřičnou pozornosti. ... celý článek