_Těhotenství stav roztroušené sklerózy nezhoršuje

Těhotenství stav roztroušené sklerózy nezhoršuje
Datum publikace: 09.11.2011

Mezi ženami uvažujícími o těhotenství jsou i pacientky léčící se s roztroušenou sklerózou. Jiný stav pro ně neznamená zhoršení stavu, rizikovým obdobím je ale doba po porodu.

Dříve se ženám s roztroušenou sklerózou nedoporučovalo plánovat těhotenství z obav o zhoršení jejich zdravotního stavu, lékařská věda ale pokročila a tento názor dnes už neplatí. Studie zabývající se dlouhodobě sledováním vlivu těhotenství na stav nemocných neprokázaly negativní působení jiného stavu na vývoj onemocnění (evropské studie PRIMS  - Pregnancy in Multiple Sclerosis - z roku 1998).

Plánovat je dobré

Pokud se rozhodne žena s roztroušenou sklerózou pro početí, měla by svůj záměr konzultovat s neurologem i gynekologem. Důvody, proč tomu tak je, jsou dva. První je případná úprava terapie. O té by měl rozhodnout neurolog. Dosavadní imunomodulační léčba (interferon beta, glatiramer acetát) musí být vysazena nejpozději při potvrzení těhotenství. Druhým důvodem je správné načasování doby početí s ohledem na aktuální zdravotní stav ženy. Otěhotnění a průběh těhotenství nebývají příčinou zhoršení stavu nemoci a počet vyskytujících se atak klesá od I. ke III. trimestru. Pokud ke vzplanutí nemoci v průběhu jiného stavu dojde, nebývá průběh dramatičtější, než tomu je v době mimo těhotenství. Uvedená studie dokonce uvádí, že v průběhu těhotenství dochází přechodně k poklesu počtů atak, přesný důvod, proč tomu je, zatím není znám, ale podle všeho stabilizování stavu nemoci souvisí s hormonálními změnami v organismu, jež těhotenství doprovázejí. Těhotenství žen s roztroušenou sklerózou nebývá více ohroženo ztrátou těhotenství, předčasným porodem či těhotenskými komplikacemi, než je tomu u zdravých matek a nemá vliv na výskyt vrozených vývojových vad plodu.

Rizikové tři měsíce

Rizikovým obdobím bývají u žen první tři měsíce po porodu, kdy dochází velmi často ke zhoršení stavu nemoci. Z evropské studie vyplývá, že pokud žena prodělala zhoršení nemoci rok před otěhotněním, anebo v průběhu této doby, zvyšuje se riziko vzplanutí nemoci v době prvních tří měsíců po porodu. Přesný důvod, proč tomu tak je, není znám, jako o možné příčině se opět uvažuje o hormonálních změnách provázejících dobu šestinedělí. Souvislost výskytu atak v době po porodu a kojení není jasně prokázána.

Co je roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (sclerosis multiplex) je chronické neurologické onemocnění vznikající v důsledku poškození obalů nervových vláken (jde o tzv. demyelinizaci) autoimunitními procesy. Příčina vzniku onemocnění není jasná a v současné době není známá terapie vedoucí k úplnému vyléčení nemoci, existují jen postupy, jejichž cílem je zpomalení průběhu onemocnění. Roztroušená skleróza může mít nejrůznější projevy, mezi časté patří porucha chůze, porucha citlivosti, poruchy jemné motoriky i těžké obrny, poruchy koordinace pohybu, porucha zraku (zánět očního nervu), potíže s řečí, únava a deprese. Průběh onemocnění je typický střídáním fázemi klidu a náhlým zhoršením (ataky). Přestože ataku může vyvolat jakákoli infekční či fyzická zátěž, těhotenství ženy nemocné roztroušenou sklerózou snášejí dobře a nebývá příčinou zhoršení jejich stavu.Naopak rizikovým obdobím bývají první tři měsíce po porodu, příčina tohoto zhoršení není jasná, nedává se však do jednoznačné souvislosti s kojením. Vyšší zátěž matky při péči o dítě a nepřítomnost předchozí terapie však ke zvýšené aktivitě choroby může přispívat. Proto by se matka s RS měla co nejdříve navrátit k předchozí imunomodulační léčbě. 

Text byl vypracován ve spolupráci s prof. MUDr. Evou Havrdovou, PhD z Neurologické kliniky VFN.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek