_Správná péče o pupeční pahýl u novorozence je důležitá

Datum publikace: 08.09.2012

Díky pupečníku je dítě v době nitroděložního vývoje vyživováno a zásobeno kyslíkem. Přes pupečníkovou žílu (umbilikální vénu) do tělíčka plodu proudí živiny a kyslík a dvěma tepnami (umbilikálními arteriemi) odchází odkysličená krev zpět k placentě a do těla matky. V okamžiku narození se však vše změní, pupečník se stává pro dítě nadbytečný, dochází k jeho dotepání a přestřižení. Tím vznikne pupečníkový pahýl.

K přestřižení pupečníku dochází poté, co jej porodník podváže, aby nedošlo k vykrvácení dítěte. Toto přestřižení dítě ani matka nevnímají nijak bolestivě, protože pupeční šňůra není vybavena nervovými zakončeními. Po přestřižení je dítě předáno do péče pediatrů.

Důležité odloučení

Přestřižením pupečníku dochází k oddělení matky od dítěte. Zbytek pupečníku z organismu matky odchází spolu s placentou (je k ní připojen) během třetí doby porodní.
U dítěte je tomu však jinak. Vzniklý krátký pupeční pahýl ještě několik dní po porodu dítěti zůstává a postupně zasychá. K jeho odpadnutí dochází zhruba po deseti dnech po narození.

Vstupní brána infekce

Po přestřižení pupečníku je pupeční pahýl dítěti ošetřen a sterilně překryt. To proto, aby se do něj nedostala infekce, která by se mohla rozšířit do organizmu dítěte. Překrytí zároveň pahýl chrání před mechanickým drážděním či poškozením.
V době zasychání pahýlu je třeba, aby bylo místo stále čisté a pahýl byl v suchu. Na to je třeba myslet i při koupání dítěte. Některé maminky proto raději hygienu dítěte provádějí pouze pomocí žínky, než koupáním ve vaničce. Po hygieně je nutné pahýl opět ošetřit, to znamená přetřít dezinfekcí (například lihem) a sterilně překrýt.
Vzhledem k tomu, že pupečníkový pahýl je vstupní branou pro infekce, dochází k jeho kontrole při každé pediatrické vizitě při pobytu v porodnici.
Před odchodem domů bývá pahýl odstraněn a vzniklá rána (už vlastní pupík) je opět sterilně překryta. V době, kdy je rána otevřená, je třeba pupíku dítěte věnovat zvýšenou pozornost i v domácí péči.

Co by mělo varovat

  • Pupeční pahýl nesmí krvácet. Pokud by se na krytí objevilo větší množství krve, je třeba okamžitě kontaktovat lékaře (po odstranění pahýlu může dojít k lehkému krvácení v podobě pár kapek krve, nejde však o krvácení). Pokud by pahýl začal krvácet, je třeba okamžitě kontaktovat lékaře.
  • Pahýl by měl být suchý. Jakékoli mokvání, výtok z něj či hnisání svědčí o začátku či probíhající infekci. V tomto případě je třeba okamžitě kontaktovat lékaře.
  • Zčervenání okolní kůže, zvýšená citlivost na dotek v okolí pahýlu (či později pupíku) může svědčit o počínající infekci nebo jiném problému (třeba mechanickém) poškození i to je důvod k neodkladné konzultaci s lékařem.
  • Přirozeným procesem je zasychání pahýlu. Pokud by k tomu nedocházelo, je třeba kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek