_Rizikové skupiny a očkování proti tuberkulóze

Rizikové skupiny a očkování proti tuberkulóze
Datum publikace: 23.01.2012

V roce 2010 byla vyhláškou vyňata z plošného očkování vakcinace proti tuberkulóze. Tato vyhláška přesně specifikuje, i to které děti spadají do tzv. rizikových skupin, u nichž byla povinnost vakcinace zachována. 

Vakcinace proti tuberkulóze (TB) byla vyňata z plošného očkování na základě dlouhodobě nízkého výskytu tohoto onemocnění na území České republiky.
Povinnost očkování vakcínou BCG proti tuberkulóze byla zachována pouze u dětí z rizikových skupin.
U dětí, které do těchto skupin nepatří, není důvod proč k očkování proti tuberkulóze přistupovat.

Kritéria, podle nichž novorozenec spadá do rizikových skupin

(jde o děti, jichž se týká povinné očkování proti TB) – dle vyhlášky  299/2010 ze dne 25.10.2010.

  • Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, má aktivní TB
  • Dítě nebo člen domácnosti se narodilo nebo souvisle pobývalo/pobývá v zemi s výskytem TB větším než 40/100.000 obyvatel
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s TB

 Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) zákonnými zástupci dítěte. Pokud novorozenec splní kritéria rizikovosti pro vznik TB, je u něj BCG vakcinace řazena mezi povinná očkování. Mělo by být vynaloženo maximální úsilí, aby vakcinace proběhla do 1 měsíce po narození dítěte, aby došlo k účinné imunizaci dítěte co nejdříve. Rodiče jsou informováni o BCG vakcinaci „Informacemi o povinném očkování proti tuberkulóze“ a podepisují, že informace vzali na vědomí.

 

Země s vyšším výskytem tuberkulózy jsou:

V Evropě: Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina.
V Asii: všechny asijské země kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Singapuru, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Turecka.
V Africe: všechny africké země kromě Egypta, Libye, Mauriciu, Seychel a Tuniska.
V Americe: Bahamy, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a Surinam.
V Austrálii a Oceánii: Kiribati, Mikronésie, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Tuvalu.

Text vznikl ve spolupráci s primářkou Pneumologické kliniky 1. LF UK  Thomayerovy nemocnice v Praze docentkou MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D .

Více informací o vakcinaci proti tuberkulóze najdete ve článku :

Očkováni proti tuberkulóze a otázky, na které rodiče chtějí znát odpověď v rubrice Péče o dítě – Očkování

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek