_Stále diskutované očkování proti TBC

Stále diskutované očkování proti TBC
Datum publikace: 20.03.2017

TBC je závažné plicní onemocnění. V minulosti proti této nemoci v Česku bylo povinné očkování dětí. Od toho však před pár lety bylo ustoupeno a do očkovacího plánu již není plošně zařazeno. Vakcinace se nyní týká pouze rizikových skupin. Někteří rodiče tak přesně nevědí, koho se očkování týká, kdo ho hradí a kdo na něj nárok vůbec nemá.ABCtehotenství.cz proto zjišťovalo, jak to s očkováním je…

 

„V současné době se proti tuberkulóze očkují jen rizikoví novorozenci a v tom případě je očkování plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Plošné očkování proti této nemoci je v ČR zrušeno od listopadu 2010.  Již dva roky před tím, v březnu 2009, bylo zrušeno přeočkovávání jedenáctiletých dětí,“ popisuje situaci mluvčí VZP Oldřich Tichý.
Povinné očkování proti tuberkulóze se tak nyní týká pouze dětí z rizikových skupin. „Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jde o děti, jejichž rodiče nebo sourozenci, případně člen domácnosti, v níž dítě žije, měli či mají aktivní tuberkulózu. Dále je očkování povinné pro děti ze zemí s vysokým výskytem této nemoci.  Očkovány musí být i děti, které byly v kontaktu s nemocným s tuberkulózou,“ doplňuje mluvčí.
Toto riziko se zjišťuje hned v porodnici na základě dotazníku vyplněného zákonným zástupcem dítěte. Indikaci k očkování tedy posoudí už lékař novorozeneckého oddělení a případně rovnou informuje pracoviště kalmetizace. Praktický lékař pro děti a dorost, který přebírá novorozence do péče, dostává vyplněný dotazník spolu s propouštěcí zprávou. Pokud je dítě vyhodnoceno jako rizikové, odesílá je na kalmetizační stanici, aby nejpozději v šesti týdnech věku dostalo vakcínu proti tuberkulóze. U dětí, u kterých nemůže situaci posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje indikace k očkování proti tuberkulóze registrující praktický lékař pro děti a dorost při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte.

 Kdo očkování hradí

„Očkování vyhláškou stanovených rizikových skupin je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí plně celé očkování proti tuberkulóze, tedy aplikaci i očkovací látku,“ doplňuje mluvčí.
Ovšem jinak je tomu v případě, že rodiče vakcinaci chtějí a dítě do rizikové skupiny nespadá.
„V medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte sám žádá jeho očkování proti tuberkulóze, přestože to podle lékaře není potřeba, pojišťovna očkování nehradí ani na něj nepřispívá. Náklady hradí zákonný zástupce dítěte. Přeočkování však už není prováděno ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění,“ vysvětluje Tichý.
Plošné povinné očkování proti tuberkulóze u nás bylo zrušeno jako v jednom z posledních evropských států s nízkým výskytem tuberkulózy. Provádělo se od 50. let 20. století a mělo svůj význam v době vysokého výskytu této nemoci. 

 

TBC v číslech
Předběžná data
k 18. 3. 2017 z národního Registru TBC

  • Poměr postižení mužů a žen činí 337:159
  • TBC u dříve léčených je 27
  • TBC plic je 430
  • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 29 % (146 př.), z toho narozeni na Ukrajině (41 př.), na Slovensku (21 př.), ve Vietnamu (20 př.), v Rumunsku (18 př.), nikdo ze Sýrie, Iráku či Eritree.

V Praze činí podíl TBC u osob narozených mimo ČR 50 % (51 př., z toho 25 Ukrajinců)  

  • Hlášeno je 5 případů multirezistentní TBC (Česko, Vietnam, Ukrajina (2 př.), Uzbekistán)
  • Průměrný věk nemocných je 51 rok
  • Hlášeno je 9 případů u dětí do 15 let věku
  • Hlášeno 5 případů TBC u HIV pozitivních
  • Hlášeno 19 úmrtí na TBC

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek