_V lednu dojde ke změnám v očkování. Víte co vaše děti čeká?

V lednu dojde ke změnám v očkování. Víte co vaše děti čeká?
Datum publikace: 31.10.2017

1. ledna 2018 vejde v platnost novela upravující plošné očkování. Přestože schéma vakcinace dětí nastavuje pediatr na základě věku a aktuální zdravotní kondice dítěte, rodiče by měli být informováni, o jaké změny jde. Jednoduše lze říci, že zásadní je toto: nově bude zavedena horní lhůta pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (tj. MMR vakcína). Očkování Hexavakcínou by mělo být ve schématu 2+1, přičemž poslední dávku děti podstoupí nejpozději v jednom roce věku.

Změny v očkovacím kalendáři od roku 2018

Podle nové vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC (souhrn informací o léčivém přípravku – příbalový leták vakcíny - pozn. red.) základní očkování hexavalentními vakcínami  provést takto:

  1. dávka: 2. – 3. měsíc věku dítěte
  2. dávka: 4. – 5. měsíc věku dítěte
  3. dávka: 11. – 13. měsíc věku dítěte

Hexavalentní vakcíny jsou určeny proti - záškrtu (difterie), černému kašeli(pertusse), onemocněním vyvolaným původcem Haemophilus influenzae b, dětské obrně (poliomyelitida), žloutence typu B (hepatitida B)  a tetanu - pozn.red.

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR, Priorix) je dle vyhlášky třeba provést takto:

  1. dávka: 13. – 18. měsíc věku dítěte
  2. dávka: 5. – 6. rok věku dítěte (původně očkováno mezi 21. – 25. měsícem věku dítěte)

Podle přechodného ustanovení, které se týká dětí rozočkovaných vakcínou MMR, se zatím ještě nepodaná druhá dávka této vakcíny odsouvá od začátku r. 2018 na 5. – 6. rok věku dítěte.


Zdroj: provolbu.cz

Zdroj grafu a dat: provolbu.cz

 

Co byste měli o vědět o očkování

  • Dívky mají od roku 2012 hrazenou vakcinaci proti lidskému papilomaviru (HPV - očkování proti rakovině děložního čípku) z veřejného zdravotního pojištění.
  • V letošním roce byla zavedena nově úhrada očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) pro chlapce ve věku 13 let.
  • V očkování proti pneumokokovým onemocněním je možné nově uhradit také 2 dávky základního očkování pro kojence ve věku do sedmého měsíce věku dítěte – úhrada očkování ve schématu 2+1.
  • Nově byla zavedena úhrada očkování u vybraných, chronicky nemocných, rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Jedná se o úhradu očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokokovým onemocněním, onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce u pacientů s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pacientů po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pacientů se závažným primárním nebo sekundárním imunodeficitem nebo u pacientů po prodělané invazivní  meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
  • Možná je i úhrada vakcíny proti pneumokokovým onemocněním u osob ve věku 65+ let.

(zdroj:  vakcinace.eu)

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek