_Celiakie se nevyhýbá ani dětem. Co byste o nemoci měli vědět?

Celiakie se nevyhýbá ani dětem. Co byste o nemoci měli vědět?
Datum publikace: 09.07.2015

V České republice se stále zvyšuje počet osob s diagnózou celiakie. Odborníci však odhadují, že až u 60 % pacientů není tato intolerance doposud odhalena. Přitom jedině včasná diagnostika může pacientovi pomoci. Problém s nárůstem celiakie se týká i malých dětí.

 

Prvním krokem při stanovení diagnózy je vyšetření krve na specifické protilátky. Bez druhého kroku, odběru vzorku sliznice tenkého střeva, nelze diagnózu celiakie bezpečně potvrdit.

Jak se celiakie projevuje

Celiakie se může v dětství projevovat typickými průjmy, nafouknutým břichem, ale také problémy s růstem či přibýváním na váze.
U dospělých se častěji objevují netypické příznaky jako je například zácpa, osteoporóza, únavový syndrom, neplodnost, epilepsie, deprese a další se stravou zdánlivě nesouvisející potíže. „Odhalit celiakii je vzhledem k mnoha různým (často netypickým) příznakům značně obtížné. Pouze včasná diagnostika může pacientovi pomoci,“ říká MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří BIOLAB Praha.

Vyšetření celiakie probíhá ve dvou krocích

  1. Prvním krokem je vyšetření krve na specifické autoprotilátky.
  2. Druhým krokem je histopatologické vyšetření biopsie sliznice tenkého střeva. Vzorek sliznice velikosti přibližně 2 mm odebírá gastroenterolog při endoskopickém vyšetření. Bez výsledku biopsie nelze diagnózu celiakie s jistotou potvrdit.

Dvoustupňové vyšetření je třeba provést ještě v době, kdy pacient konzumuje lepek, tedy v období před nasazením bezlepkové diety. V opačném případě mohou být výsledky zkresleny.
U dětí probíhá vyšetření celiakie obdobně jako u dospělých. „Podle současných doporučení Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu se u malých dětí může upustit od biopsie sliznice. Pokud jsou protilátky zjištěné z krve výrazně zvýšené, sliznice je poškozená vždy. O konkrétním postupu ale musí vždy rozhodnout pediatr a dětský gastroenterolog,“ doplňuje MUDr. Markéta Trnková.

Co je celiakie

Chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek (gluten), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně, je částečně geneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí všechny její příznaky.

Jak se onemocnění projevuje?

U dětí se onemocnění projuevuje klasickými příznaky k těm patří

  • neprospívání
  • nepřibývání na váze
  • přítomnost mastné, objemné a nápadně zapáchající stolice nebo kašovité světlé průjmy

Nemoc dále vede k podvýživě, plynatosti, křečím a bolestem a postupnému vzedmutí, nafouknutí břicha, které nápadně kontrastuje s hubenými končetinami.
Děti také ztrácejí chuť k jídlu, jsou plačtivé a mrzuté. Často se rovněž projevuje anémie z nedostatku železa. Tím pádem jsou děti unavené, apatické k okolí, malé děti jsou velmi zaostalé za svými vrstevníky v pohybu. Také mohou často zvracet a ztrácejí chuť k jídlu.
U dospělých se může onemocnění projevovat podobně, ale často jsou případy s méně vyvinutými příznaky. Kromě typických příznaků se může objevit řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, bolest kloubů a svalů, cukrovka, kožní problémy, deprese, krvácivé stavy (např. časté krvácení z nosu bez zjevné příčiny), zvýšená náchylnost k infekcím, opožděná puberta, porucha pohlavních funkcí, otoky končetin.
Ke sdruženým chorobám může také patřit porucha nervového systému (např. epilepsie), vysoké jaterní testy, poruchy ledvin, srdeční vady, zánět štítné žlázy, změny na CT vyšetření, na magnetické rezonanci apod.
U žen může docházet k poruše menstruačního cyklu a neléčená celiakie může být příčinou častých potratů i sterility. Dále může dojít až k rozvratu metabolismu, zvýšenému výskytu nádorového onemocnění, u dětí to jsou poruchy psychického vývoje až s možným silným mentálním poškozením.

 

Rizika z prodlení

Neléčená celiakie zvyšuje nebezpečí onemocnění tzv. non-Hodgkinským lymfomem (agresivní rakovinou lymfatických žláz), také rakovinou střeva. U 5 - 10 procent pacientů se zároveň vyskytuje cukrovka, onemocnění štítné žlázy, dermatitida.

Je možné onemocnění léčit?

Hlavní zásadou léčby je celoživotní vyloučení lepku z potravy, to znamená - celý život dodržovat bezlepkovou dietu!!! Samotná příčina celiakie (nesnášenlivost lepku) je trvalá a není v současné době vyléčitelná!!! Jedinou terapií je tedy dieta.

Zdroj údajů a foto: www.aeskulab.cz/bezlepkovi

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek