_Co je náhradní mateřství?

Co je náhradní mateřství?
Datum publikace: 20.07.2016

O institutu náhradního mateřství se stále vedou debaty. Někteří ho zatracují a stále ho považují za nezákonný proces, jiní ho velebí a mnozí vůbec nechápu, o co jde… Jednoduše řečeno – náhradní mateřství je stále velmi populární téma zastřené rouškou tajemství.

Náhradní mateřství je proces, který párům, jež by se normální cestou nikdy nestaly rodiči, umožní mít a vychovávat děti. „V dávné minulosti měly neplodné páry jedinou možnost – adopci. S postupem medicíny došlo k rozvoji celé řady metod v oblasti asistované reprodukce vedoucích k tomu, že i tyto páry dostaly šanci na to, se stát rodiči. Někdy stačí jen přírodě trochu pomoci, například hormonální stimulací a úpravou menstruačního cyklu, jindy je třeba spermii vpravit přímo do vajíčka, no a další možností je, že s těhotenstvím páru vypomůže jiná žena, například anonymní dárkyně vajíčka, nebo náhradní matka, která dítě donosí a přivede na svět. A právě to je princip náhradního mateřství,“ popisuje primář centra ISCARE I.V.F. MUDr. Jaroslav Hulvert.

Institut náhradního mateřství není nezákonný

Institut náhradního mateřství se dlouho pohyboval na hraně zákona. Novelizací občanského zákoníku však došlo k tomu, že jde o proces, legální, tedy takový, který zákon připouští. „Náhradní mateřství je proces, který mohou podstoupit neplodný pár – tedy muž a žena - a náhradní matka, pokud mezi sebou uzavřou dohodu. Náhradní mateřství je bezplatné, náhradní matka však může žádat o finanční kompenzaci výdajů spojených s tím, že páru donosí a porodí dítě,“ popisuje lékař.


Náhradní mateřství

• není anonymní – pár náhradní matku zná a v průběhu procesu je s ní v kontaktu
• není honorovaný – hradní matka není placená, pouze dostává finanční kompenzaci za výlohy spojené s pomocí neplodnému páru
• je pouze pro páry, které by se jinou cestou neměly šanci stát se rodiči
• k náhradnímu mateřství je možné využít vajíčko ženy z žadatelského páru, případně je možné použít vajíčko anonymní dárkyně
• k náhradnímu mateřství se nepoužívá vajíčko náhradní matky, to proto, že dárcovství vajíček musí být ze zákona anonymní, použitím vajíčka náhradní matky by tak došlo k porušení tohoto zákona
• je zákonné, upravením občanského zákoníku s ním zákon počítá


Jak probíhá proces náhradního mateřství

Pár se zájmem o institut náhradního mateřství si přivede ženu, která je ochotná jim pomoci v tom stát se rodiči. Některé ženy samy kontaktují centra s tím, že svou pomoc neplodným párům nabízejí, centrum tak má možnost obě strany propojit, celostátní databáze náhradních matek však neexistuje. „Pokud dojde k dohodě mezi stranami, tak náhradní matka podstoupí transfer embrya. Toto embryo vznikne v laboratorních podmínkách, umělým vpravením spermie muže zájemce do vajíčka ženy zájemkyně, pokud je možné od ženy kvalitní vajíčko získat. Možné je samozřejmě použít i vajíčko anonymní dárkyně, to v případě, že žena žadatelka nemá k dispozici svoje kvalitní vajíčka. Cílem transferu je otěhotnění náhradní matky, která dítě donosí a porodí bezdětnému páru,“ popisuje lékař.
Součástí celého procesu je i zdravotní vyšetření náhradní matky a obeznámení obou stran s legislativními podmínkami. „Ze zákona je matkou dítěte náhradní matka, v případě náhradního mateřství se však tato žena po porodu dítěte, na základě předchozí dohody, vzdá. Biologickým otcem dítěte je vždy muž z neplodného páru, ten je také zapsán do rodného listu dítěte. Poté, co se náhradní matka vzdá porozeného dítěte, adoptuje toto dítě žena z neplodného páru, která je zároveň manželkou biologického otce,“ popisuje lékař.

Kdo může žádat o náhradní mateřství

Náhradní mateřství není určeno ženám, které se bojí porodu, či nechtějí rodit. Náhradní mateřství mohou podstoupit pouze páry, které vyčerpaly všechny možnosti léčby neplodnosti, případně dvojice, kde je jasné, že žena nemá možnost otěhotnět a dítě donosit. „Nejčastější indikací náhradního mateřství jsou vrozené nebo získané vady dělohy, popřípadě její absence. Dále jsou to některá celková onemocnění neslučitelná s těhotenstvím. Vždy jde o krajní řešení těchto velmi vážných případů neplodnosti,“ doplňuje lékař.


Co byste měli vědět o náhradním mateřství

• Náhradní mateřství není řešením neplodnosti pro všechny páry, které mají problémy s početím, jde o krajní metodu.
• Součástí dohody mezi zájemci a náhradní matkou je i pohovor s právníkem, který obě strany seznámí s možnými riziky.
• Součástí procesu je lékařské a gynekologické vyšetření náhradní matky, pokud ta nesplní všechny předpoklady toho stát se matkou a porodit zdravé dítě, lékař tuto ženu dvojici nedoporučí.
• Vhodné je, aby zájemci i náhradní matka absolvovali pohovor s psychologem, cílem pohovoru je ověřit, zda jsou obě strany psychicky připraveny zvládnut náročný proces náhradního mateřství.
• Biologickým otcem dítěte je muž z neplodného páru, biologickou matkou je matka z žadatelského páru, případně anonymní dárkyně vajíčka matka.
• Náhradní matka se po porodu dítěte musí vzdát, aby mohlo dojít k adopci žadatelkou. Pokud se náhradní matka dítěte nevzdá, je dítě ze zákona její.
• Náhradní matka si nemůže říct o honorář za to, že neplodnému páru donosí a porodí dítě, ale má nárok na finanční náhradu všech výdajů spojených s tímto těhotenstvím.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek