_Nadváha a obezita ženy mírně zvyšuje riziko vrozených vad plodu

Nadváha a obezita ženy mírně zvyšuje riziko vrozených vad plodu
Datum publikace: 26.01.2012

Nadváha a obezita jsou příčinou mnoha zdravotních komplikací. Kromě jiného mohou mít negativní vliv na zdravý vývoj plodu.

Nadváha a obezita jsou dávány do souvislosti se vznikem diabetu, kardiovaskulárních chorob, nemocí kloubního aparátu, problémů s otěhotněním a mnoha dalšími zdravotními komplikacemi.
Studie britských vědců publikovaná v roce 2009 ukazuje, že nadváha a obezita matky mírně zvyšují riziko vzniku vrozených vad plodu.
Vědci porovnávali informace o ženách (sebraná data odpovídala období leden 1966 až květen 2008) na základě, kterých následně porovnávali rizika mezi nadváhou, obezitou, normální (doporučenou) hmotností matky a výskytem vrozených anomálií u dětí narozených z těchto těhotenství.

Riziko jen mírné

Závěry ukazují, že obezita matek souvisí s mírně zvýšeným rizikem vzniku defektů neurální trubice, rozštěpu páteře, kardiovaskulárních anomálií, rozštěpu patra, deformací končetin a dalších vývojových vad plodu.
Naopak riziko vzniku rozštěpu břišní stěny bylo u dětí těchto matek mírně  sníženo.

Váha podle BMI

Hodnota body mass indexu (BMI, vypočte se jako výška jedince v metrech, vydělená jeho hmotností v kg umocněné na druhou)

  • normální váha – hodnoty do 25
  • nadváha  - hodnoty  mezi 25 a 30
  • obezita – hodnoty vyšší než 30

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek