_MACS – selekce spermií pomocí magnetického pole

MACS – selekce spermií pomocí magnetického pole
Datum publikace: 17.09.2015

Moderní medicína hledá stále nové postupy, jak otestovat životaschopnost a kvalitu spermií. Nejde jen už o to, aby spermie byly vyšetřeny pod mikroskopem, kde by bylo zjištěno, zda mají správnou stavbu. Jde i o to, aby k oplodnění byly vybrány spermie životaschopné a takové, které zajistí oplození a plynulý vývoj embrya. A k tomu slouží metoda MACS.

 

MACS - Magnetic-Activated Cell Sorting - je metoda, která k selekci využívá magnetického pole.

MACS rozpozná, co okem není vidět

Ne každou špatnou, nekvalitní spermii lze poznat pod mikroskopem. „Část spermií, které nejsou vhodné k oplodnění, má zcela běžnou stavbu a nevykazuje žádnou morfologickou anomálii,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.
U části vadných spermií je problém v chybné DNA. „U spermií může dojít k tomu, že mají zlomy v DNA. Příčinou těchto zlomů je celá řada. Ke zlomům může dojít už během skládání DNA do hlavičky spermie, k poškození může dojít i věkem, stresem či působením zevních faktorů. Další problémem při výběru spermií může být i se spermiemi v apoptóze,“ říká lékařka. Apoptóza je buněčná smrt, která je naprogramovaná ve všech buňkách a týká se i spermií, i ona mají omezenou životnost, následně umírají.
Pokud by k oplodnění byla vybrána spermie, která má běžnou stavbu a přitom by byla apoptotická, nebo by nesla poškozenou DNA, nejspíš by k oplodnění nedošlo vajíčka. V některých případech by ke vzniku embrya došlo, ale jeho vývoj by trval pouze pár dní a následně by zaniklo. „Vývoj takto vzniklého embrya trvá většinou dva tři dny. Pak, obvykle v okamžiku, kdy do vývoje začne zasahovat DNA, následuje stagnace vývoje embrya a jeho zánik,“ vysvětluje lékařka.

Označení spermií nanočásticemi

Spermie s vadnou DNA a spermie v apoptóze není při vyšetření pod mikroskopem možné odlišit od kvalitních, životaschopných spermií. Jejich vzhled a stavba mohou vypadat úplně normálně. „To, co tyto spermie odlišuje, je jejich povrch, respektive přítomnost látky zvané fosfatidylserin na jejich povrchu. Tato látka prostupuje membránou spermie na povrch v době počátku apoptózy, u zdravých spermií přítomna není,“ popisuje lékařka.
A právě látka fosfatidylserin je klíčem úspěchu celé metody. „Fosfatidylserin nese záporný náboj. Na tento náboj se přichytí magnetické nanočástice. Následně je sperma prohnáno přes kolonu, kde dochází k selekci poškozených spermií. Spermie s vadnou DNA a spermie, u nichž dochází k apoptóze, na nichž je přichycena magnetická nanočástice zůstávají přichycené na koloně. A naopak, kolonou, podobně jako sítem, protečou spermie, které jsou životaschopné a vhodné k oplození,“ vysvětluje princip MACS Kateřina Veselá.

Která spermie je vhodná k oplodnění?

K oplodnění je následně vybraná spermie, která kolonou prošla. „Tato metoda je využitelná u všech párů, které podstupují ICSI, kdy se vybraná spermie vpravuje injekčně přímo do vajíčka. Vhodná je i u mužů s idiopatickou neplodností a nedostatečnou kvalitou ejakulátu. Vhodná je u mužů se zjištěnou vyšší fragmentací DNA ve spermiích a u párů, které se opakovaně setkaly se zastavením vývoje embryí,“ popisuje MUDr. Veselá.

Diskuze ke článku
Nanocastice ve vajicku? Vloženo: 29.10.2017
Zajímalo by mě, co se stane s vajíčkem, když se do něj dostane nějaka nanočástice. Řekněme, že spermie je jen slabolince apoptická/fragmentovaná a zachytí se na ni jen velmi malé množství nanočástic, takže nejsou dost silné na to, aby spermii v "magnetickém filtru" zachytily. Taková se dostane i mezi zdravé spermie. Potom při nasátí spermie (třeba i jiné) se můžou nasát i nanočástice. Jak se tomu dá zabránit? V mikroskopu je samozřejmě nevidíte. Jak jsou nanočástice velké a jaká mají chemické složení? Velice děkuji za odpověď.
Vložit nový příspěvek