_Kordocentéza – jak se odebírá krev z pupečníku

Kordocentéza – jak se odebírá krev z pupečníku
Datum publikace: 30.07.2011

Poměrně vzácným zákrokem v těhotenství je kordocentéza, tedy odběr fetální krve z pupečníku.

Kordocentéza je zákrok, který spadá do skupiny invazivních výkonů prováděných v rámci prenatální diagnostiky.

Důvodem k navržení výkonu může být nejasný výsledek odběru plodové vody (amniocentéza), nebo jeho neúspěšné provedení. Dále je doporučen při pozdním vyhodnocení screeningu určeného na odhalení vzniku vrozených vývojových vad ( normálně se provádí  v prvním trimestru).

Vzácně se kordocentéza doporučuje i tehdy, je-li nutné zjistit krevní skupinu plodu a přistupuje se k ní i tehdy, vznikne-li podezření na bakteriální či virovou infekci plodu a je nutné prokázat přítomnost protilátek vůči této infekci v krvi plodu.

Kordocentéza je svými riziky srovnatelná s odběrem plodové vody.

K možným komplikacím vzácně patří ztráta těhotenství (méně než jedno procento), zvýšená dráždivost dělohy a vyvolání děložních stahů či zpomalení srdeční frekvence plodu (bradykardie).

Jak se provádí

Zákrok je možné provést u těhotenství staršího 18-20 týdnů.

Samotnému výkonu předchází ultrazvukové vyšetření plodu, které ověří uložení a stav plodu, zkontroluje počet plodů a poskytne lékaři informace o uložení placenty a pupečníku v děloze. Tyto informace jsou pro lékaře důležité pro bezpečné provedení výkonu.

Kordocentéza se provádí velmi tenkou jehlou přes stěnu břišní, přičemž její zavádění, vpich do pupečníku, odběr krve z něj i stav uvnitř dělohy lékař celou dobu sleduje pomocí ultrazvuku.

Odběr není bolestivý (jehla je tenká) a tak není nutné ani místní znecitlivění.

Výsledky zákroku

Odebraná krev se posílá na rozbor do laboratoře. Výsledky jsou známy v rozmezí 48-72 hodin.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek