_Když začne zlobit hormon prolaktin, může vzniknout problém s otěhotněním

Datum publikace: 03.11.2012

Prolaktin je hormon, který umí mnohé. Dokáže neaktivní mléčné žlázy v pravou dobu přeměnit tak, aby žena dokázala bez problémů uživit své narozené dítě, pomůže vytvořit silné citové pouto mezi matkou a dítětem, ale také může být tím, co ženě zcela odepře mateřství.

V běžném životě prolaktin nehraje zásadní roli. K jeho vylučování dochází zejména v noci, především v REM spánku. Během dne je vyplavován především při narušení rovnováhy psychiky člověka a nástupu stresu. Místem jeho vzniku je podvěsek mozkový – hypofýza - a ač se to nemusí zdát, produkují ho i muži.
Pokud se nic neděje, jeho existenci si ani moc neuvědomujeme. To, kdy se o prolaktinu žena může dozvědět víc, je okamžik, kdy se jí nedaří otěhotnět a laboratorní testy ukáží, že trpí hyperprolaktémií, tedy jeho nadměrnou produkcí.
Zvýšená produkce prolaktinu nejčastěji způsobuje poruchy menstruačního cyklu – intervaly mezi menstruacemi se prodlužují, či může dojít k úplnému vymizení cyklu. To je dáno tím, že prolaktin blokuje dozrávání vajíček a žena přestává ovulovat, zvýšený prolaktin tedy může způsobovat i sterilitu. „Jako příčinu nacházíme zvýšenou produkci prolaktinu až u deseti procent žen, které mají potíže s otěhotněním,“ vysvětluje MUDr. Michael Fanta, PhD. z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Apolinářské ulici.

Hyperprolaktémie a co s ní

Pokud žena nemůže spontánně otěhotnět, je před zahájením léčby nutné vyšetření, které je kromě jiného zaměřené i na laboratorní rozbor krve. Tato analýza, kromě jiného, může buď potvrdit, nebo vyloučit zvýšené množství prolaktinu. „Odběr krve určený na stanovení hodnot prolaktinu by měl probíhat dopoledne, přibližně 2 hodiny pro probuzení, tak aby nebyl zachycen fyziologický vzestup hladiny prolaktinu  vyplaveného během spánku a nedošlo k chybné interpretaci zjištěných hodnot jako hyperprolaktinémie.
Stejně tak odběr po vypjaté situaci, zátěži či stresu, by mohl zkreslit laboratorní výsledky. Je to tím, že prolaktin patří ke stresovým hormonům a v okamžiku, kdy je člověk rozrušen, dochází automaticky ke zvýšení jeho sekrece. Ostatně právě dlouhodobý stres může být tím, co se podílí na jeho chronicky zvýšené produkci, která pak může vyústit v problémy s otěhotněním,“ popisuje lékař.
Dojde-li k potvrzení zvýšené hladiny prolaktinu, nastupuje léčba. „Konzervativní léčba spočívá v podávání léku, který odpovídá přirozenému regulátoru prolaktinu neurotransmiteru dopaminu. Dodáním této látky dochází ke snížení produkce prolaktinu,“ vysvětluje MUDr. Michael Fanta. Tímto způsobem je možné léčit problémy se zvýšenou produkcí prolaktinu, u nichž nebyla přesně stanovená příčina jejich vzniku.

Prolaktinom je malý nádor

U části žen je možné stanovit jasnou příčinu jejich potíží. Tou je nezhoubný nádorek podvěsku mozkového (místa vzniku prolaktinu) odborně nazývaný prolaktinom. „Pokud je nádor menší než deset milimetrů, jde o mikroprolaktinom, nádor větší než deset milimetrů je označován jako makroprolaktinom,“ popisuje lékař.
I v  tomto případě je nasazena farmakologická léčba, jak bylo popsáno výše. Ta totiž vede nejen ke snížení produkce prolaktinu, ale i ke zmenšení objemu prolaktinomu či alespoň zabraňuje jeho dalšímu růstu. „Ve vzácnějších případech, kdy není farmakologická léčba úspěšná, je možné využití radioterapie Leksellovým gama nožem. Pouze výjimečně u některých makroprolaktimomů je třeba neurochirurgického operačního zákroku,“ dodává lékař.
Pokud dojde k úpravě hladiny prolaktinu, a není přítomna jiná příčina sterility, má žena vysokou šanci na otěhotnění.
Zvýšené hladiny hormonu během těhotenství, případně po porodu neznamenají žádné riziko ani pro matku ani pro dítě. Pouze je třeba opatrnosti a sledování v případě vzácných makroprolaktinomů. Pokud se podaří ženě otěhotnět, těhotenství, porod ani laktace nejsou nijak narušeny. 

Jak se pozná, že hladina prolaktinu není optimální?

Pokud je sekrece prolaktinu nízká, zpravidla se na problém nikdy nepřijde. Žena nemá potíže s otěhotněním, donošením svého dítěte ani s jeho spontánním porozením. U extrémně nízké hladiny prolaktinu může mít žena potíže s nástupem laktace, případně k ní nemusí dojít vůbec.
Zvýšená hladina prolaktinu  se projevuje:

  • poruchami menstruačního cyklu, případně vymizením menstruace
  • potížemi s otěhotněním
  • zvýšenou citlivostí až bolestí prsů
  • sekrecí z jednoho nebo obou prsů 

Zvýšenou produkcí prolaktinu mohou trpět i muži

Přestože by se mohlo zdát, že prolaktin je typický ženský hormone, není tomu tak. Prolaktin produkují i muži. V jejich případě je jeho úloha především v plnění funkcí spojených se stresem a stresovou zátěží.
Pokud dojde u muže ke zvýšené produkci prolaktinu, vyskytují se tyto potíže:

  • snížení libida
  • impotence
  • gynekomastie (zvětšení prsou)
  • objevit se může i sekrece z bradavek  

Jaká je úloha prolaktinu

Prolaktin patří mezi stresové hormony, to znamená, že jeho úkolem je příprava organismu na vyrovnání se se vzniklou zátěžovou situací. Jeho nejpodstatnější úloha však spočívá ve zcela jiné funkci. Je tím, co ženě umožní kojení.
Prolaktin je hormon, který je společný všem savcům. Jeho hlavní úloha je ve spuštění laktace, je tedy tím, co matce umožní uživit své potomky během prvních měsíců života. „Prolaktin je produkován během celého života. Jeho nejsilnější tvorba je však vázána na konec těhotenství a dobu po porodu,“ vysvětluje MUDr. Michael Fanta, PhD. z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Apolinářské ulici.
Pokud v posledních týdnech těhotenství žena pozoruje sekreci z prsů, je to dílem prolaktinu, který se již snaží mléčnou žlázu připravit na laktaci. „K nejvyššímu navýšení prolaktinu dochází po porodu. Během prvních dní je jeho hladina velmi vysoká, k tomu napomáhá i stimulace prsních bradavek ústy dítěte během kojení. Následně, během několika týdnů, začne hladina prolaktinu spontánně klesat. K jeho vzestupu však dochází vždy během kojení, to je opět tím, že dítě sáním stimuluje jeho produkci,“ popisuje lékař.
V době, kdy matka začne dítě přikrmovat a interval mezi kojením se začne prodlužovat, hladina prolaktinu spontánně klesá a až na normální hladinu. Tím dochází k ukončení laktace.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek