_Virus HIV, syndrom AIDS a těhotenství

Virus HIV, syndrom AIDS a těhotenství
Datum publikace: 19.11.2012

V České republice v současnosti žije asi 1500 pacientů s diagnózou HIV infekce nebo AIDS. Poměr mezi nakaženými muži a ženami je asi 80:20. Součástí této smutné statistiky jsou i tři infikované děti.

V České republice nyní funguje pouze jeden celoplošný screening na odhalení nákazy HIV, a to je screening prováděný u těhotných žen. „Test na přítomnost viru HIV v krvi těhotných žen se dělá plošně a není třeba, aby k němu žena dávala souhlas. Jedná se v tomto případě o výjimku. V ostatních případech dochází k testování na HIV infekci spíše náhodně, například když si člověk sám nechá test udělat, protože ví, nebo se obává, že měl pohlavní styk s rizikovou osobou,“ vysvětluje MUDr. David Jilich z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce.

Screening na HIV u těhotných

Důvodem, proč se provádí celoplošný screening těhotných žen je jasný. Virus HIV má schopnost projít placentou a proniknou do organismu plodu. „K přenosu z matky na dítě u neléčených žen může dojít ve 30 – 40 procentech případů. Takto vysoké riziko se týká těhotných žen, kterým se z nějakého důvodu nedostane vhodná lékařská péče a terapie, nejčastěji v rozvojových zemích.
Ve vyspělých státech je riziko přenosu HIV infekce z matky na dítě významně nižší. Při striktním dodržování všech doporučených opatření je možné toto riziko snížit na méně než pět procent, přičemž ale není možné žádnými postupy či léčbou riziko zcela eliminovat,“ dodává lékař. 

Mezi doporučení vedoucí k zamezení přenosu viru HIV z matky na dítě patří:

 1. užívání antiretrovirové terapie v průběhu těhotenství těhotnou ženou
 2. porod císařským řezem provedený před očekávaným termínem porodu, tak aby u ženy ještě nedošlo k nástupu spontánního porodu (nejčastěji ve 38. týdnu těhotenství)
 3. podávání antiretrovirové terapie novorozenci v období 4-6 týdnů po narození
 4. virus HIV je obsažen i v mateřském mléce, proto je nutné novorozenci podávat pouze umělou mléčnou stravu.

 Sperma virus HIV obsahuje, spermie nikoli

Pokud se v souvislosti s nákazou mluví o rodičovství, je dobré vědět, jakou roli v tomto problému hraje nákaza HIV u muže. Sperma muže, stejně jako krev, může obsahovat velké množství viru. Nechráněný pohlavní styk s nakaženým mužem, je tak vždy nebezpečný pro jeho partnerku či partnera.  „Nakažený muž může infikovat svou partnerku proto, že virus je obsažen ve spermatu, tedy v tekutině, ve které se vyskytují spermie. Ve vlastních spermiích však obsažen není.
Nakažený muž je tak vždy rizikovým pro všechny své sexuální partnery, samotný plod ale bez infikované matky ohrožen není,“ vysvětluje MUDr. David Jilich. 

Co byste měli o HIV a AIDS vědět:

 • virus HIV je obsažen v infekčním množství v krvi, v sekretech pohlavních cest, v ostatních tělních tekutinách jako jsou sliny, pot a slzy je v minimálním množství
 • ve slinách je virus obsažen minimálně, k nákaze tímto způsobem při běžném kontaktu dojít nemůže
 • nejvyšší množství viru v organismu je v tzv. akutní fázi, tedy první 2-3 měsíce po nakažení
 • po akutní fázi přichází tzv. fáze bezpříznaková, která může trvat řadu měsíců, většinou spíše  let
 • přestože je v ČR nakažených více mužů než žen, jsou z hlediska nákazy o málo více ohroženy ženy (je to dáno mechanickým zatížením pohlavním orgánů během pohlavního styku, stejně tak i jejich anatomickými rozdíly)
 • zdravé, neporušené sliznice jsou odolné vůči nákaze, problém vzniká v okamžiku porušení této celistvosti, tedy při každém poranění, oděrce či mikrotraumatu
 • k nákaze virem HIV stačí jeden jediný pohlavní styk s nemocným
 • virus HIV je velmi citlivý na vlivy zevního prostředí, pokud se venku poraníte o odhozenou injekční stříkačku, je vyšší riziko, že se nakazíte žloutenkou typu B než virem HIV (pokud nejde o stříkačku, která byla použita bezprostředně před vaším poraněním)
 • nákazu HIV není možné získat běžným kontaktem s nakaženým (například podáním ruky) ani přenosem kapénkou
 •  být HIV pozitivní znamená, že je člověk nakažen virem, ale dle klasifikace nemocí zatím u nemocného nedošlo k rozvoji onemocnění AIDS
 • AIDS znamená, že dle klasifikace nemocný splňuje některá kritéria pro zařazení pod diagnózu AIDS. Ani při zlepšení stavu však není možné být dle klasifikace „přeřazen“ zpět k diagnóze HIV pozitivní
 • zkratka HIV znamená Human Immunodeficiency Virus – lidský imunodeficitní virus
 •  zkratka AIDS znamená Acquired Immun Deficiency Syndrome – syndrom získaného selhání imunity 

Bezplatná linka AIDS pomoci: 800 144 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek