_V Jižní Americe je epidemie dětí postižených mikrocefalií. Mají se bát i evropské maminky?

V Jižní Americe je epidemie dětí postižených mikrocefalií. Mají se bát i evropské maminky?
Datum publikace: 06.01.2016

Narození postiženého dítěte je noční můra každé ženy plánující potomka. V Jižní Americe a Tichomoří mají o důvod víc. Počet dětí postižených mikrocefalií v těchto místech rapidně vzrostl. Proč? Kvůli infekci přenášené komáry.

Mikrocefalie je postižení, při kterém se novorozenec narodí s extrémně malou hlavou. „Jde o vývojovou vadu, která se projevuje extrémně malým mozkem a malou hlavou. Mikrocefalie souvisí buď s předčasným ukončením vývoje mozku, nebo s předčasným ukončením růstu lebečních kostí,“ popisuje profesor MUDr. Pavel Calda, CSc., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

A právě s touto vadou se rodiče a lékaři stále častěji setkávají u dětí narozených v Jižní Americe a Tichomoří.

Velký nárůst dětí s mikrocefalií

„Zprávy ukazují znepokojivý nárůst případů mikrocefalie v Brazílii. Do konce prosince 2015 tam bylo hlášeno téměř 3000 případů,“ popisuje MUDr. Calda.
Lékaři hledají příčinu těchto neštěstí, a jako jedna z možných variant je jeví infekce, kterou jsou nastávající maminky nakaženy od komárů, původce infekce následně projde krevním oběhem přes placentu k plodu, kde dojde ke vzniku mikrocefalie. „Přímý přenos Zika viru z matky na plod nebyl předtím prokázán, ale současná publikace z Paraiba v Brazílii, identifikovala dvě ženy s nitroděložním přenosem viru, který byl potvrzen laboratorním rozborem vzorku vody plodové z amniocentézy. Tento virus se zdá být příčinou epidemie mikrocefalie, která představuje vážné ohrožení zdraví plodu,“ popisuje lékař.

Těhotné a infekce

I když se momentálně jedná o oblast Jižní Ameriky a Tichomoří, díky intenzivnímu cestování není vyloučeno, že se s onemocněním nesetkají i evropské ženy.
„Nálezy, publikované aktuálně v časopise Ultrasound in Obstetrics & Gynecology určené pro lékaře, jsou dostatečně varující. Ze článku vyplývá, že by lékaři u žen, které navštívily tuto oblast, neměli podceňovat toto riziko a že by měli brát nálezy na mozku plodu a podezření na mikrocefalii velmi vážně,“ říká lékař.
Obezřetné by měly být i samotné ženy, které byly v rizikových oblastech. „Těhotné, které mohly přijít do styku se Zika virem, by měly být vyšetřeny a v případě pozitivity, by měl být jejich plod vyšetřen k vyloučení vertikálního přenosu, a měl by být posouzen možný dopady na vývoj mozku. V tomto případě se samozřejmě očekává aktivní spolupráce ze strany těhotné maminky a upozornění na to, že v uvedených lokalitách pobývala,“ dodává lékař.
V případě, že vznikne podezření na atypický vývoj mozku plodu, jsou zaznamenány poruchy vývoje oka plodu, či je podezření na poruchu vývoje mozku a hlavy, tak by se měla těhotná žena podrobit amniocentéze za účelem vyšetřením vedoucím k potvrzení, či vyloučení viru Zika.

Ultrazvukový snímek mikrocefalie.
Zdroj: Pavel Calda, VFN 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek