_Těhotenství s označením rizikové

Datum publikace: 23.05.2011

Většina žen se na dobu těhotenství těší a snaží se ji vnímat co nejradostněji. Přesto je poměrně velké procento žen, které jiný stav prožívají se strachem z toho, jak vše dopadne. Jde o nastávající maminky, jejichž těhotenství je označeno jako rizikové.

Příčin, proč rizikových těhotenství stále přibývá je mnoho. Do škatulky rizikové těhotenství často spadají těhotenství vzešlá z asistované reprodukce a provedených umělých oplození.
Počet rizikových těhotných roste i spolu s tím jak se posouvá věk nastávajících maminek. Svou roli hraje i způsob života plného stresu a nezdravé životní prostředí.


Která těhotenství ale bývají označována jako riziková?


Nejčastěji jde o ty gravidity, u kterých lékař vyslovil obavu z potratu, nebo předčasného porodu. Zatímco v minulosti byla naděje na udržení takového těhotenství velmi omezená, dnešní medicína nabízí několik možností, jak ho zachránit, nebo alespoň udržet co nejdelší dobu, nejlépe do okamžiku, kdy jsou rizika předčasného porodu co nejmenší jak pro ženu, tak pro dítě.
Současná péče o ženu s rizikovým těhotenstvím spočívá hlavně v konzervativní léčbě a nastolení klidového režimu. V prvních týdnech se organismu s udržením těhotenství pomáhá hormonální léčbou. Hormon gestagen se doporučuje i ve vyšších týdnech těhotenství, při diagnostice zkráceného děložního hrdla. Pozornost se během těhotenství, a to nejen tam kde hrozí předčasný porod, věnuje prevenci a případné léčbě vaginálních infekcí, které mohou být spouštěčem předčasného porodu a ohrozit mohou jak matku, tak dítě. V případě potvrzení vaginální infekce je zahájena léčba antibiotiky, která jsou volena s ohledem na graviditu ženy. Častou součástí péče o riziková těhotenství je i podávání vyšších dávek magnézia – tedy hořčíku – který tlumí děložní stahy. Pokud lékaři vyhodnotí, že hrozí předčasný porod, doporučují i aplikaci látek, které podpoří a urychlí vývoj plicní tkáně u dítěte.


Těhotné diabetičky


Do skupiny žen s rizikovým těhotenstvím patří i diabetičky. A to jak ty, které trpí diabetem I. typu a cukrovka u nich byla diagnostikovaná ještě v době před otěhotněním, tak diabetičky II. typu, kdy je nemoc vázaná na graviditu a po porodu odeznívá. Diabetičky jsou vedeny v rizikových poradnách nejen kvůli svému zdraví, ale i proto, že děti žen s cukrovkou mají vyšší riziko postižení makrosomíí – tedy nadměrnou váhou, která může zkomplikovat porod. Péče o těhotné diabetičky se liší podle druhu onemocnění. Zatímco u diabetiček II. typu
většinou stačí sledování stavu a držení stanovené diety, u diabetiček I. typu je léčba závislá na jejich aktuálním zdravotním stavu a zahrnuje i léčbu prášky či inzulínem.


Když se liší krev matky a dítěte


Jako riziková těhotenství jsou označovány i ty gravidity, při kterých matka a dítě nemá souhlasný Rh faktor červených krvinek. Pokud má matka Rh negativní a její dítě zdědí po otci červené krvinky s pozitivním Rh faktorem, dochází k tomu, že tělo ženy vnímá červené krvinky plodu jako cizí a mobilizuje proti němu své protilátky ve snaze ho zničit. Protilátky tělo ženy začne vytvářet poté, co dojde ke kontaktu obou krví například při potratu, nebo při porodu. Problémy se proto mohou vyskytnout při druhém a dalším těhotenství. Pokud se během těhotenství zjistí vysoké hladiny protilátek v krvi matky a dojde k ohrožení plodu, přistupuje se k transfuzi krve přes pupečník, v případě, že jsou vysoké hodnoty zjištěny opakovaně, je možné zákrok opakovat. Prevencí vzniku těchto komplikací je podání anti -D globulinu, který zabrání tvorbě protilátek, ženě vždy hned po porodu, potratu, při krvácení v těhotenství či po odběru vody plodové.


Některé další příčiny


Důvodů, proč je těhotenství označené za rizikové, je mnohem víc. Rizikovými faktory je například nadměrná, nebo naopak nedostatečná tvorba plodové vody, postižení plodu, vrozené vady dělohy, děložní myomy, potíže s placentou, riziko tvorby trombu a embólie a podobně. Část rizikových těhotenství tvoří i vícečetná těhotenství, u kterých je nutné sledovat polohu plodů, aby v případě nutnosti, kdy by jedno z miminek bylo uloženo nesprávně bylo možné včas přistoupit k císařskému řezu. U vícečetných těhotenství kvůli velké zátěži také častěji dochází ke zkracování děložního hrdla a s tím dochází ke zvýšenému riziku předčasného porodu. Maminky čekající dvojčata, případně více miminek, proto bývají preventivně před porodem přijímány na riziková těhotenství na sledování, a to i tehdy, když nic nenasvědčuje tomu, že by měly nastat komplikace.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek