_Relaxace

Relaxace
Datum publikace: 17.04.2012

Relaxace je jednou ze základních technik jógy. Každá hodina jógy by měla začínat alespoň krátkou relaxací, protože díky ní uvolníme tělo, zklidníme dech i mysl a naladíme se na následné cvičení.

Relaxace

Díky relaxaci se emoce stávají neutrálními. Je to způsobeno zklidněním a zpomalením dechu, protože dech úzce souvisí s emocemi (stačí si uvědomit, jak dýcháme, když jsme rozrušení a jak, když jsme v klidu).

Dech je tedy jedna z oblastí, které je třeba zklidnit. Většinou je dobré si předem říct, co chcete sledovat. Jestli vnímáte plný jógový dech nebo jestli ho budete vnímat v nosních dírkách apod.

Dále je při relaxaci třeba důkladně uvolnit fyzické tělo. Délka a důkladnost uvolňování je závislá na pokročilosti každého jedince. Zpočátku je vhodné zařazovat spíš delší a důkladnější relaxaci, při které si podrobně projdeme a uvolníme celé tělo (např. relaxace s uvědomováním si částí těla) nebo relaxaci, při které vyvoláme napětí a pak povolíme. Díky napětí si uvědomíme, co je třeba uvolnit, protože pro někoho to může být problém. Pozornost byste měly věnovat oblasti hlavy a zad, kde bývá největší napětí.

Uvolňování by také mělo jít od nohou, kde jsou větší svaly, které se snáze uvolňují. Oblast hlavy je na uvolnění náročnější.

Poslední oblastí je mysl. Měly byste se dostat do role pozorovatele. Pokud přijde nějaká myšlenka, podívejte se na ni, nehodnoťte, ale pouze pozorujte a nechejte ji zase odejít. Vaše stanovisko by mělo být neutrální. Neměly byste ale také myšlenky potlačovat. Násilné bránění se jim a vyčítání si, že se jich nedokážeme zbavit, jenom vyvolává další emoce a napětí.

Nejběžnější polohou pro relaxaci je šavásana. Využívají se ale také další polohy, ať už vleže nebo sedě. Obecně je třeba, abyste se v dané pozici dokázaly úplně uvolnit.

Autorka textu Mgr. Andrea Smékalová

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek