_Prostata, téma, které mají doma většinou pod kontrolou ženy

Prostata, téma, které mají doma většinou pod kontrolou ženy
Datum publikace: 02.10.2015

Přestože prostata je součástí organismu mužů, v mnoha rodinách jsou hybnou silou, která muže přinutí jít k lékaři, ženy. Právě ony bývají těmi, kdo si dříve přizná, že něco není v pořádku, a ony také bývají těmi, kdo trvá na vyšetření. A vzhledem k tomu, že stranou problému nejsou ani muži ve věku čtyřiceti let, kteří jsou často čerstvými otci, rozhodli jsme se pár informací o prostatě zařadit i na náš web určený primárně ženám.

Co je prostata?

Prostata je mužská přídatná pohlavní žláza, uložená kolem začátku močové trubice, těsně pod močovým měchýřem. Produkuje látku, která tvoří 15–30 % objemu ejakulátu. Tento sekret je tekutý, bezbarvý a má nízké (kyselé) pH.
Prostata obsahuje hladké svaly, které pomáhají vypudit semeno ven během ejakulace. Zdravá prostata je velikosti vlašského ořechu a má objem 15–25 ml. Prostata pomalu zvětšuje svůj objem se zvyšujícím se věkem muže. Hmotnost zdravé prostaty je do 40 gramů, při extrémním zvětšení však dosahuje i přes 200 g
„Onemocnění prostaty jsou obvykle spojena s vyšším věkem. Souvisí s hormonálními změnami u stárnoucích mužů a mohou způsobit nepříjemné příznaky dolních močových cest. Tyto příznaky mohou být způsobeny zvětšením prostaty, ale i jiným onemocněním, proto je třeba, aby byl muž vyšetřen lékařem,“ upozorňuje prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. 

Benigní hyperplazie prostaty

Benigní zvětšení prostaty může ovlivnit průběh normálního močení. Zvětšená prostata totiž stlačuje močovou trubici na jejím začátku – při odstupu z močového měchýře.
Někdy se mohou objevit jen mírné příznaky. Například častější močení nebo pocit obtížnějšího vyprázdnění močového měchýře. Tyto mírné příznaky jsou normální součástí procesu stárnutí – stejně jako např. snížení pohyblivosti nebo zhoršení paměti. Je možné, že lékař ještě nedoporučí léčbu takových mírných příznaků.
Mírné potíže se velmi často objevují po 50. roku věku. Zatímco muži mezi 40 a 50 lety mají výraznější potíže jen v 13 %, u mužů ve věku mezi 50 a 70 lety se objevují již v 28 %. U devadesátníků lze pozorovat určité zvětšení prostaty téměř vždy.

Příznaky dolních močových cest

Příznaky, které se často nazývají symptomy dolních cest močových (LUTS – lower urinary tract symptoms) mohou být způsobeny nejen v důsledku zvětšení samotné žlázy prostaty, ale mohou být i důsledkem jiných vlivů na močový systém.
„Zvětšená prostata může různými způsoby ovlivnit močení, a to způsobem plnění měchýře, způsobem močení, pocity a příznaky po vymočení,“ popisuje MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, primář Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Příznaky plnění močového měchýře 

 • potřeba močit častěji než obvykle
 • potřeba vstávat v noci na močení (nykturie)
 • náhlé močení a nutkání na močení
 • jakýkoliv nechtěný únik moči 

Příznaky při močení 

 • slabý proud moči
 • rozdvojení nebo rozstřikování proudu moči
 • přerušování močového proudu
 • nutnost tlačit při močení
 • obtížné spouštění močení
 • delší domočování
 • vzácně – úplná zástava močení

Pocity a příznaky po vymočení

 • pocit, že močový měchýř není zcela prázdný
 • nedobrovolný únik moči do spodního prádla krátce po odchodu z toalety

Příznaky dolních močových cest mohou být způsobeny také nádorem prostaty

Karcinom prostaty je nejčastější solidní nádorové onemocnění u mužů, ročně je v České republice diagnostikován u 9000 mužů. „Za posledních 30 let se záchyt nádorů prostaty zvýšil 5x. Existuje více preventivních prohlídek a moderní vyšetřovací metody, které nádory odhalí. Úmrtnost na karcinom prostaty se však díky moderní medicíně a zdravotnictví nezvyšuje,“ uvádí prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Denně u nás v důsledku této nemoci přitom 4 muži zemřou. 90 % nádorů prostaty lze vyléčit. Každý muž je vystaven přibližně 20% riziku, že se u něj nádor prostaty vyskytne. Pokud ho měl již někdo v rodině, riziko se může zvýšit až 11násobně. 

Jak diagnostikovat karcinom prostaty?

Karcinom prostaty nevykazuje v prvopočátečních stadiích žádné jasné klinické projevy. Jediný účinný prostředek jeho včasného odhalení tedy představují pravidelné preventivní prohlídky u urologa. Pokud se v rodině objevil karcinom prostaty u více než 2 mužů v jedné příbuzenské linii, je vhodné započít s kontrolami od 40 let věku. U ostatních mužů je doporučeno zahájit preventivní prohlídky od 50 let života minimálně jednou za dva roky do dovršení 60 let a poté jedenkrát ročně.

Co muže čeká při vyšetření prostaty?

Lékař provádí obvykle řadu vyšetření k ozřejmění příčin obtíží a vysvětlení příznaků dolních močových cest (tzv. LUTS). Stejně je tomu u jakýchkoli obtíží s močením. Příznaky totiž nemusejí souviset jen se zvětšenou prostatou. Lékaře bude zajímat tzv. anamnéza, provede fyzikální vyšetření, odběr moči, krve a některá zobrazovací vyšetření (ultrazvuk nebo rentgenové vyšetření). Kromě potíží s močením se ale bude zaměřovat i na nález případného karcinomu prostaty.

Anamnéza

Lékař bude zjišťovat všechny údaje o zdravotních problémech, prodělaných operacích a úrazech, také se cílenými dotazy zaměří na aktuální příznaky.

Dopředu si lze připravit: 

 • seznam všech onemocnění, operací a úrazů
 • seznam a dávky užívaných léků
 • popis životního stylu (strava, pohyb atd.)
 • popis aktuálních příznaků močových cest 

Lékař obvykle využije i údajů z krátkých dotazníků zaměřený na zjištění obtíží s močením (tzv. IPSS) nebo na potíže s erekcí (tzv. IIEF-5 test).

Průběh vyšetření prostaty

Kromě všeobecného vyšetření lékař také hledá: 

 • přeplnění močového měchýře
 • poškození kůže na penisu a šourku
 • výtok z močové trubice (příznak infekce)
 • abnormality penisu, šourku a varlat
 • nádorová onemocnění 

Kromě toho lékař provádí vyšetření per rectum (vyšetření prostaty konečníkem, známé také jako digitální rektální vyšetření (DRE)). Jedná se o nebolestivé vyšetření, které je součástí základního fyzikálního vyšetření a mělo by být prováděno pravidelně i v ordinaci praktického lékaře. Lékař prstem vyšetřuje velikost, tvar a konzistenci prostaty. Při karcinomu nachází dle rozsahu postižení nerovnosti na povrchu žlázy, její konzistence je tuhá až kamenná, nemusí být patrné ohraničení, někdy lékař hmatá splývající hrubou, tuhou tkáň. To je již karcinom velmi pokročilý. Dosti často, především u malých karcinomů a velké žlázy, je palpační nález zcela v mezích normy. Je třeba dalších vyšetření.

Vyšetření moče

Vyšetření může prokázat infekci močových cest, přítomnost krve nebo podezření na nádor močového měchýře.

Vyšetření krve

Pro stanovení správné diagnózy se obvykle odebírá krev k vyšetření některých parametrů:

 • PSA – prostatický specifický antigen, bílkovina, kterou produkuje tkáň prostaty – její zvýšená hladina může znamenat, že je prostata postižena zánětem nebo ale také nádorem a je nutné další vyšetření. Běžné používání PSA umožnilo záchyt karcinomu v časných fázích růstu (karcinom lokalizovaný na žlázu). S věkem hodnoty PSA stoupají asi o 1 ng/ml za dekádu. Při pravidelném (obvykle ročním) sledování může pomoci i dynamika nárůstu hladiny PSA. Vzhledem k produkci PSA i normálním epitelem je brána v úvahu i velikost prostaty měřená sonograficky. Vyšetření je prováděno u mužů nad 50 let a jako hraniční hodnota je považována koncentrace 4 ng/ml.
 • kontrolní vyšetření krve na funkce ledvin (urea, kreatinin, kyselina močová)

Mikční deník

„Ke stanovení správné diagnózy obvykle pomáhá také vypracování tzv. mikčního deníku. Jednoduchým zápisem lze zaznamenat čas a množství vypitých tekutin, čas a objem jednotlivých močení a eventuálně také pocity při močení,“ udává MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, primář Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Zobrazovací metody močových cest – Ultrosonografie

Nebolestivým vyšetřením pomocí ultrasonografie (ultrazvuku) lze opakovaně zobrazit ledviny, močový měchýř a prostatu a její velikost. Lékař kontroluje také postmikční reziduum, tedy zbytkovou moč v měchýři po vymočení. Jde o metodiku, která z velké části nahradila rentgenová vyšetření a zrychlila diagnostiku. Ve zvlášť určených případech se i rentgenové vyšetření doplňkově provádí.
Přínosem tohoto vyšetření je také použití transrektální sondy s velkou rozlišovací schopností (TRUS – transrektální ultrasonografie), která dovoluje posoudit strukturu žlázy, její ohraničení od okolních tkání a stav semenných váčků. Sonografické techniky jsou zdokonalovány vytvářením trojrozměrného počítačového obrazu, který by měl umožnit prostorové hodnocení nálezů i efektu léčby.

Ultrazvuk močových cest

Uroflowmetrie

Jedná se o jednoduchý test, který elektronicky zaznamenává a vyhodnocuje proud moči. „Při vyšetření se močí do speciálně upravené toalety, tzv. uroflowmetru. Toto vyšetření pomáhá ověřit, zda zvětšená prostata způsobuje zhoršené vyprazdňování (obstrukci) dolních močových cest,“ objasňuje proces MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, primář Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Urodynamické vyšetření

Toto vyšetření se provádí pro zjištění více informací o průběhu močení a toho, jaká je funkce svalů močového měchýře a svěrače močové trubice. Jedná se o doplňující vyšetření v případě, že:

 • pacient trpí také neurologickým onemocněním,
 • pacient prodělal operaci prostaty nebo operaci v malé pánvi,
 • jsou hodně velká postmikční rezidua,
 • je pacient ve věku, kdy nejsou tyto obtíže obvyklé,
 • urolog potřebuje doplňující informace.

Další vyšetření při karcinomu prostaty

Diagnostika kostního postižení (vzdálené metastázy)

Karcinom prostaty nejčastěji metastazuje do kostí. Průkaz postižení skeletu při diagnóze karcinomu prostaty je předpokladem správného určení rozsahu onemocnění, a tedy i kvalifikovaného rozhodování o léčebném postupu. Běžně užívanou metodou je radioizotopové vyšetření – scintigrafie skeletu. Principem metody je aplikace zářiče vychytávaného v nádorovém ložisku a následně jeho odhalení (detekce) scintikamerou. Toto celotělové vyšetření je značně citlivé.

Biopsie prostaty (odběr vzorků tkáně)

Mikroskopický průkaz karcinomu je jediným vyšetřením definitivně potvrzujícím diagnózu. Výkon se provádí cestou perineální (přes hráz) v lokální anestezii nebo transrektálně (přes konečník). Součástí biopsie je preventivní podání antibiotik a vysazení léků na ředění krve.

Léčba karcinomu prostaty

Léčba karcinomu prostaty je rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy. Podle rozsahu nádor označujeme jako lokalizovaný na žlázu, lokálně pokročilý (prorůstající prostatou do okolí) nebo generalizovaný, respektive s metastázami. Podle typu nádoru pak lékaři zvolí odpovídající léčbu.

Možnosti předcházení rakovině prostaty

V posledních letech je věnována velká pozornost výživě a dietetickým návykům. Jejich vliv na vznik karcinomu prostaty je však přeceňován a z hlediska EBM (Evidence Based Medicine, tedy medicíny založené na vědeckých důkazech) nebyl nikdy statisticky prokázán. Dosud nejsou uspokojivě vysvětleny regionální rozdíly ve výskytu karcinomu prostaty. „Asie a Japonsko jsou oblasti s převahou rostlinné stravy, která může hrát významnou roli v prevenci vzniku karcinomu prostaty, ale také ve výskytu jiných chorob (kardiovaskulárních a osteoporózy). Naopak negativní vliv má zřejmě tzv. západní styl života, kde ve stravě převládají živočišné tuky, bílkoviny, cholesterol a cukry,“ hodnotí prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Ochranný vliv je některými odborníky připisován retinoidům obsaženým v rajčatech či karotce. V zemědělství jsou zřejmě rizikové chlorované pesticidy, které se ukládají v živočišných tucích i lidské tukové tkáni. Konzumace živočišných tuků vede k nežádoucím koncentracím.
Vzhledem k závažnosti onemocnění by muži měli podstupovat pravidelné prohlídky u lékaře, které umožní zachytit vzniklý karcinom v počáteční fázi.

Nezvětšená prostata

 

Zvětšená prostata

 

Zdroj: VFN

 

Autor: Barbora Neubergerová 

 

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek