_Oxytocin zlepšuje stav dětí postižených autismem

Datum publikace: 04.11.2012

Studie, kterou provedli odborníci na Yale School of Medicine, ukazuje, že hormon oxytocin podporuje činnost v mozkových centrech odpovídajících za vytváření sociálních vazeb a vnímání u dětí postižených autismem.

Závěry studie vědci prezentovali v květnu letošního roku na mezinárodním setkání pro výzkum autismu. „Naše zjištění poskytují první kroky k navržení efektivnějších léčebných metod pro základní sociální deficity v autismu, které mohou zahrnovat kombinaci klinických zásahů s podáním oxytocinu,“ řekl jeden z vědců podílejících se na studii.

Autismus a jeho léčba

Autismus je porucha, pro kterou je typické nadměrné zaměření se na svou osobu. Porucha je doprovázena ztíženým navazováním kontaktu dítěte s okolím a poruchou ve vytváření citových a sociálních vazeb. Tato porucha může být velkou emocionální a finanční zátěží nejen postiženého jedince, ale především jeho rodiny.
Gordon podotýká, že zatímco v oblasti výzkumu autismu byl učiněn obrovský pokrok, v oblasti účinné léčby zaměřené na zlepšení základních sociální funkcí, které nemoc doprovázejí, má věda velké rezervy.
Gordon a jeho tým provedl studii zaměřenou na posouzení vlivu oxytocinu na funkci mozku, podle jeho slov šlo o první práci svého druhu na světě. Studie provedená na dobrovolnících postižených autismem starých 7 až 18 let byla dvojitě slepá, kontrolovaná placebem.  Členové vědeckého týmu podávali dětem jednu dávku oxytocinu v nosním spreji a pomocí magnetické rezonance pozorovali jeho účinek.

Oxytocin zlepší stav mozku autistů

Vědecký tým během studie zjistil, že dávky oxytocinu zvyšují aktivaci v oblastech mozku zodpovědných za zpracování sociálních informací. Gordon uvedl, že tyto mozkové aktivity byly posuzovány s ohledem na zpracování informací zaměřených na sociální vazby a porozumění druhým lidem.

4.11.2012 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek