_Může povahu dítěte ovlivnit pořadí, v jakém se narodilo?

Může povahu dítěte ovlivnit pořadí, v jakém se narodilo?
Datum publikace: 14.02.2012

Debaty dětských psychologů o tom, zda pořadí narození dítěte v rodině nějak ovlivní povahu člověka, zatím nedaly jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Část odborníků tvrdí, že nejde o rozhodující faktor, další varují před podceňováním této okolnosti s tím, že povahové vlastnosti člověka se formují právě v dětství na základě rodinných vztahů.

První, kdo se zabýval vztahem, mezi pořadím narozených dětí v rodině a jejich charakterem, byl dětský psycholog rakouského původu, žák a následně i spolupracovník Zikmunda Freuda Alfred Adler.
Charakteristika na základě pořadí narození

Nejstarší děti

Nejstarší děti od útlého dětství nesou tíhu zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za své mladší sourozence a od prvních let svého života jsou v roli jejich ochránců, pomocníků i pečovatelů.
Nejstarší děti často v rodině bývají za premianty a jsou proto dávány za vzor svým mladším sestrám a bratrům. Na tuto pozici si rychle zvykají a v dospělosti se snaží vyniknout jak ve společenském a rodinném, tak pracovním životě.
Mezi pozitivní vlastnosti nejstarších dětí patří vůdčí schopnosti, umění rychlé analýzy situace a vysoké ambice. U části jedinců toto ale může v dospělosti přerůst k touze ovládat lidi.

Prostřední děti

Prostřední děti mohou mít problémy se zařazením se do hierarchie rodiny, což je dáno tím, že jejich místo se s příchodem mladšího sourozence (či sourozenců) mění. Tato pozice velmi často dítě nutí k soutěžení o pozornost rodičů.
Typickou vlastností prostředních dětí bývá velká schopnost vycházet s lidmi ve svém okolí. Je to dáno tím, že v dětství jsou v pozici, kdy musejí umět komunikovat jak se starším, tak s mladším sourozencem. Od mala jsou tak zvyklé nepřekážet silnějším a neubližovat slabším.

Nejmladší děti

Nejmladší děti jsou od malička zvyklé na pomoc svých starších sourozenců. Proto je pro ně typické, že mívají jen velmi malou míru zodpovědnosti za sebe i za své okolí. V souvislosti s tím, mohou trpět i sníženým sebevědomím, které vyplývá z toho, že velmi často potřebují pomoc od svých silnějších a zkušenějších bratrů a sester.
Nejmladší děti ve velké většině případů bývají středem pozornosti celé rodiny, proto bývají rozmazlené a zvyklé na to, že dostanou vše, co chtějí.
Mezi pozitivní vlastnosti patří silný smysl pro kreativitu, který pramení z touhy odlišit se od svých starších sourozenců a mívají dobrý smysl pro humor.

Jedináčci

Jedináčci mezi dětmi tvoří samostatnou kategorii. Je to dáno tím, že jsou ovlivňováni pouze dospělými a chybí jim interakce s dětmi.
Jedináčci se často potýkají se závislostí na svých rodičích, která souvisí s tím, že pouze oni jsou středem veškerého zájmu rodiny, mají problémy s komunikací se svými vrstevníky a často se potýkají se sobeckostí.
K pozitivním rysům jedináčků patří silný pocit sebekontroly a vysoké ambice.

Dnešní názory

Současní odborníci připouštějí, že pořadí, v jaké se dítě narodí, může mít vliv na jeho formování a psycho-sociální rozvoj, zároveň však upozorňují, že tento proces je mnohem složitější, než se kdysi zdálo.
Dalším faktorem, který rozhoduje o povaze člověka je i pohlaví dítěte a pohlaví sourozenců, se kterými vyrůstá, to zda jde o úplnou, či neúplnou rodinu a o vztahy, které jsou v rodině.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek